Mentori

Meklēt:
Atlasīt mentorus pēc:
Mentordarbības profils
Specialitāte
Reģions
Nr.
Uzvārds,
vārds
Mentordarbības profils Specialitāte
Reģions
Darba
vieta
1.Ābelniece Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija
  2.Ābola Laila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeKuldīgas SPII “Bitīte”
  3.Ābola Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeCēsu 1. pamatskola
  4.Āboliņa Vidaga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  5.Āboltiņa Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeSuntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs
  6.Āboltiņa Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaLatvijas Universitāte PPMF, Rīgas Teikas vidusskola
  7.Abricka Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleLudzas pilsētas ģimnāzija
  8.Ādmīdiņa Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeSalacgrīvas vidusskola
  9.Ādmine Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres VPII “Zelta sietiņš”, Ogres novada izglītības pārvalde
  10.Agafonova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleZilupes pirmsskolas izglītības iestāde
  11.Aizporiete Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  12.Aldaga Alīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 7.vidusskola
  13.Aleksandrenkova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeJaunogres vidusskola
  14.Alksne Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAlūksnes novada vidusskola
  15.Alksne Alda
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • KurzemeKuldīgas novada Vilgāles pamatskola
  16.Amoliņa Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Valsts ģimnāzija
  17.Andersone Zita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  18.Andersone Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeLīvu pamatskola
  19.Andriksone Sofija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeVaidavas speciālā internātpamatskola
  20.Andžāne Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKrāslavas Valsts ģimnāzija
  21.Andžāne Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleŠķaunes pamatskola
  22.Andžāne Zoja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleŠķaunes pamatskola
  23.Aņisko Marika
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleRīgas 3.arodskola
  24.Ankmane Alla
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu Kristīgā vidusskola
  25.Annuškāne Liāna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  26.Anohina Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeLiepājas 3.pamatskola
  27.Antiņa Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija
  28.Antoneviča Biruta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeMārupes novada PII’’Lienīte’’
  29.Ārmane Astrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeSuntažu vidusskola
  30.Arole Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgaleDobeles p.i.i.”Zvaniņš”
  31.Artemjeva Tatjana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes speciāla pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
  32.Audere Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemePriekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
  33.Augsne Valdis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeV.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  34.Aumale Sintija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeTukuma 2.vidusskola
  35.Auniņa Inita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeEngures pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”
  36.Avena Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeCēsu 1.pamatskola
  37.Avota Vera
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleKrāslavas Varavīksnes vidusskola
  38.Bāgante Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Cālītis”
  39.Bailo Gaļina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • Rīga1. Rigas 54. vidusskola 2. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,
  40.Bakalova Tatjana
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas Zolitūdes ģimnāzija
  41.Baķe Vēsma
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleSpeciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Valodiņa”
  42.Bakuļina Ira
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeAizkraukles 1. vidusskola
  43.Balabka Normunds
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaPIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Ulbrokas vidusskola
  44.Balašova Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
  45.Balcere Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleGarozas pamatskola
  46.Balga Līga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  47.Balode Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus 2.vidusskola
  48.Balode Evelīna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājsKlases audzinātājsCits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils mākslas vidusskola “Saules skola”
  49.Baltcere Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleKokneses internātpamatskola - attīstības centrs
  50.Baltmane Ārija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLīvānu 1. vidusskola
  51.Balule Iluta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleBalbu Amatniecības vidusskola
  52.Bambāne Elīna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Mūzikas vidusskola
  53.Banka Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeOgres pamatskola
  54.Bardovska Jolanta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaOgres sākumskola
  55.Bārdule Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • KurzemeLiepājas Centra pamatskola
  56.Barina Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeLielvārdes pamatskola
  57.Bartušēvica Agrita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeCēsu Valsts ģimnāzija
  58.Barvika Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas 49. vidusskola
  59.Bārzdaine Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeBabītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”
  60.Batānova Vivita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeLimbažu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte” un Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde „Minka”
  61.Batņa Osvalds
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. Vidusskola
  62.Bauga Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleVerēmu pamatskola, Rēzeknes novads
  63.Baumane Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeTukuma 2.pamatskola
  64.Baumane Dzintra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgaleDobeles PII „ Jāņtārpiņš”
  65.Beizaka Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Rīga Friča Brīvzemnieka pamatskola
  66.Beļajeva Oļesja
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeAizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola
  67.Belcāne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaMārupas novada Jaunmārupes sākumskola
  68.Beļkevičs Sergejs
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDruvas vidusskola
  69.Belogrudova Ludmila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleAizkraukles 1. vidusskola
  70.Bērente Māra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils vakara vidusskola
  71.Berģe Sanita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleViesītes vidusskola
  72.Bergholce Daira
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeJ.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  73.Bergmane Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
  74.Bergmane Violeta Dalia
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • KurzemeVentspils 2. pamatskola
  75.Bergmane Daina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgalePilsrundāles vidusskola
  76.Bērtulsone Dzintra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeBrocēnu novada Gaiķu pamatskola
  77.Bērziņa Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Nīgrandes pamatskola
  78.Bērziņa Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeAmatas pamatskola
  79.Bērziņa Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres pamatskola
  80.Bērziņa Aiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeValdemārpils vidusskola
  81.Bērziņa Maruta
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMārupes vidusskola
  82.Bičkovska Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRPIVA, Latgales priekšpilsētas mūzikas skola
  83.Bičole Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleĀbeļu pamatskola
  84.Bičole Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeSlampes PII “Pienenīte”
  85.Bičule Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeTalsu pamatskola
  86.Bičule Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola, Ogres mūzikas skola
  87.Bidere Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
  88.Biete Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeZiemeru pamatskola
  89.Bigača Alda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Vidzeme Ikšķiles vidusskola
  90.Bikavniece Lana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Franču licejs
  91.Bikova Jeļena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas 92.vidusskola, Rīgas Krievu vidusskola
  92.Bināne Inguna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Jāņa Poruka vidusskola
  93.Birkenberga Ieva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeDrabešu internātpamatskola
  94.Birziņa Sintija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeVentspils 2. pamatskola
  95.Birzniece Juta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
  96.Bistere Jana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Rīga Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola
  97.Bīviņa Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeMazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde
  98.Bizune Lilita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleViļakas Valsts ģimnāzija
  99.Blaumane Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Cālītis” Iecavas novads
  100.Blīgzna Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemePriekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
  101.Bloka Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeV. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  102.Blūzmane Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeOgres 1.vidusskola
  103.Bohāne Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde; Daugavpils 15.vidusskola
  104.Boka Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Ukraiņu vidusskola
  105.Boldāne - Gabrāne Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • KurzemeRīgas 96. vidusskola. Privātskola "Evrika".
  106.Boldireva Regīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola
  107.Bolšteina Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas vakara maiņu vidusskola
  108.Bondareva Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • RīgaRīgas Valsts 2 ģimnāzija
  109.Bondere Regīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  110.Boškina Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeTrikātas pamatskola
  111.Bošs Jānis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskolas struktūrvienība – Vakara ( maiņu) vidusskola
  112.Bozoviča Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleMalnavas koledža
  113.Bražūne Ilva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Valdorfskola
  114.Brēde Eleonora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Angļu valodas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Valsts 2. ģimnāzija
  115.Brice Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas sākumskola
  116.Briede Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “JĀŅTĀRPIŅŠ”
  117.Brinkmane Inta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Puškina licejs
  118.Brinteniece Ivita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • KurzemeVandzenes pamatskola
  119.Briška Lolita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeVarakļānu vidusskola
  120.Brizga Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Vidzeme Cēsu 2. pamatskola
  121.Broka Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  122.Brūna Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeDzērves pamatskola
  123.Brūna Agrita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  124.Bruņeniece Zaiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  125.Budaha Lidija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
  126.Bude Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBabītes vidusskola
  127.Budreika Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeTalsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”
  128.Budreika Agnese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeVeselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
  129.Buka Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeGrobiņas sākumskola
  130.Buliga Zinaīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleLudzas 2.vidusskola
  131.Burve Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDruvas vidusskola
  132.Bušmane Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaMārupes Mūzikas un mākslas skola
  133.Bušmanis Māris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas ģimnāzija
  134.Butāne Dženeta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus 2.vidusskola
  135.Butāne Skaidrīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeOgresgala pamatskola
  136.Butāne Ludmila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija; Jūrmalas sporta skola
  137.Cara Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBurtnieku novada Ēveles pamatskola,Burtnieku Ausekļa vsk.
  138.Cara Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 6. PII „Ķārliena” struktūrvienība „Pienenīte”
  139.Catlakša Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAizputes vidusskola
  140.Caune Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleKalnciema vidusskola
  141.Caune Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleLatvijas Lauksaimniecības universitāte
  142.Čeirāne Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleJ. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
  143.Čeksis Voldemārs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola
  144.Celenberga Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeDāvja Ozoliņa Apes vidusskola
  145.Celma Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeZiemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Profesionālā vidusskola”
  146.Cercina Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeKocēnu novada Rubenes pamatskola
  147.Cibule Aina
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRekavas vidusskola
  148.Ciekale Aiga
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • KurzemeKuldīgas novada Ēdoles pamatskola
  149.Ciemese Inita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas pilsētas 12. vidusskola
  150.Cimere Lāsma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaOgres 1. vidusskola
  151.Cinīte Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
  152.Čudare Ilona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgaleJāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
  153.Čudarkina Terēza
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleBalvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
  154.Cunska Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  155.Daize Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeGrobiņas novada Gaviezes pamatskola
  156.Dalbiņa Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemePriekules pirmsskolas izglītības iestāde ”Dzirnaviņas”
  157.Daļeckis Juris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeOgres 1.vidusskola
  158.Dalke Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  159.Dambe Daiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 124.PII “Dzērvenīte”
  160.Dambe Ligita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Psihologs
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemePirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”
  161.Dātova Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  162.Daubare Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeKocēnu pamatskola
  163.Daukšte Una
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Filozofijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Hanzas vidusskola
  164.Deaka Regīna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeBlīdenes pamatskola
  165.Deksne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Rīga Rīgas 25. vidusskola
  166.Deksne Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleRēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
  167.Dembovska Zoja
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas novada vakara vidusskola
  168.Demčenko Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Rīga Rīgas 28. vidusskola
  169.Derkevica Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeTalsu novada PII ,, Zvaniņš,,
  170.Dimitrijeva Jolanta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  171.Dineviča Astrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSaulkrastu vidusskola
  172.Dirnēna Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 15. vidusskola
  173.Dišlere Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Priedīte”, Rīgas Valdorfskola
  174.Dītriha Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Šampētera vidusskola
  175.Dombrovska Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeDrabešu internātpamatskola
  176.Domiceviča Māra
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”
  177.Dorofejeva Ņina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 92. vidusskola
  178.Dortāne Rūta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 5.vidusskola
  179.Dreijalte Sarmīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeCēsu Valsts ģimnāzija
  180.Dreimane Vilma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaValsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
  181.Drelinga Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  182.Druva Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ekonomikas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  183.Dubovska Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”
  184.Dubra Zinaīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Ekonomikas skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema amatu skola, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
  185.Duļbinska Anna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeGrobiņas ģimnāzija
  186.Dvinska Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Valsts ģimnāzija
  187.Dzelme Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • Rīga Rīgas klasiskā ģimnāzija
  188.Dzene Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeValmieras Bērnu sporta skola
  189.Dzene Viva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Rīga O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola
  190.Dzenis Andris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeValdemārpils vidusskola
  191.Dzervinika Velta
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1.vidusskola
  192.Dzevaltovska Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleLudzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”
  193.Dzintare - Alilujeva Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaPrivātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazais brīnumiņš"
  194.Džugleja Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  195.Ēberliņa Vineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeNīgrandes pamatskola
  196.Egle Smaidīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  197.Eglija Inita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”.
  198.Eglīte Nensija
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 64. vidusskola
  199.Eglīte Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Centra vidusskola
  200.Eglīte Gundega
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleMežāres pamatskola
  201.Eglīte Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeMāteru Jura Kazdangas pamatskola
  202.Eglīte Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
  203.Eihmane Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaTukuma PII „Pasaciņa”
  204.Eiholca Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte, SIN
  205.Eimane Andra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeVānes pamatskola
  206.Eisaka Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Rīga Rīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs
  207.Eklone Lolita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras 2. vidusskolas struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskola
  208.Engere Eva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • VidzemeRūjienas novada Jeru pamatskola
  209.Erdmane- Hermane Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Rīga Babītes novada PII „Saimīte”
  210.Ernstsone Gita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu Valsts ģimnāzija
  211.Falka Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ekonomikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaZiemeļvalstu ģimnāzija
  212.Fedorkiva Kristīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde
  213.Feldmane Līga Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgalePilsrundāles vidusskola
  214.Fišere Dzintra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaĶemeru vidusskola, Jūrmalā
  215.Fjodorova Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBiržu internātpamatskola
  216.Fjodorova Inna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleLudzas 2. vidusskola
  217.Freiberga Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeLiepājas internātpmatskola
  218.Freiberga Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeVentspils 4.vidusskola
  219.Freimane Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemePriekuļu PII “Mežmaliņa”
  220.Freimane Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeJaunmuižas pamatskola
  221.Gabrāne Signita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils 12. vidusskola, Daugavpils novada Vaboles vidusskola
  222.Gaiduka Arnita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  223.Gaiķe Juta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  224.Gaiķis Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeRīgas 69. vidusskola, Saulkrastu vidusskola
  225.Gaile Alda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 45. vidusskola
  226.Gaile Elita
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • KurzemeKandavas novada Zantes pamatskola
  227.Gaile Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • RīgaRīgas 62. vidusskola
  228.Gaile Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeVaidavas speciālā internātpamatskola
  229.Galuščaks Aleksandrs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils Valsts tehnikums
  230.Galvanovska Lienīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  231.Galviņa Silvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 45. vidusskola
  232.Garā Natālija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola
  233.Garkalne Ginta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Ekonomikas skolotājs
 • ZemgaleOgres Valsts tehnikums
  234.Garoza Daina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeKalētu pamatskola
  235.Gaša Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaMārupes vidusskola
  236.Gasparoviča Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleGārsenes pamatskola
  237.Geidāne Silvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleSalnavas pamatskola
  238.Geķe Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas 25.vidusskola
  239.Gereiša Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  240.Ģērķe Indra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePPII „m`Pipariņš”
  241.Ģērmane Daira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGulbenes 2. vidusskola
  242.Ģēvele Frančeska
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeMālpils Profesionālā vidusskola un Mālpils internātpamatskola
  243.Giela Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Psihologs
 • KurzemeKuldīgas 2.vidusskola
  244.Ģingule Maruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBeverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikātas pamatskola
  245.Ginovska Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRopažu vidusskola
  246.Gintere-Mikne Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeAuces novada pašvaldība, PII “Pīlādzītis”
  247.Glāzniece Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaValsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
  248.Gleizupa Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  249.Gleizupa Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  250.Gļinko Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleBērzupes speciālā internātpamatskola Pirmsskolas izglītības iestāde: ‘’Riekstiņš’’
  251.Golubeva Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola
  252.Golubeva Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleRekavas vidusskola
  253.Golubeva Diāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleLudzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”
  254.Golubova Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeAizputes vidusskola, Aizputes PII „ Pasaciņa”
  255.Gončarova Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleKrāslavas novada PII „Pīlādzītis”
  256.Gorodiska Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas pilsētas 12. vidusskola
  257.Grabovska Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeSlokas pamatskola
  258.Graudiņa Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola
  259.Graudiņa-Zalaka Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeDrabešu internātpamatskola
  260.Grava Juta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 2. PII „Ezītis”
  261.Gredzena Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Doma kora skola
  262.Greitāne Lolita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleLudzas Mūzikas pamatskola
  263.Grigaļeviča Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • ZemgaleElejas vidusskola
  264.Grigorjeva Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde
  265.Grigorjeva Vera
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleBauskas 2.vidusskola
  266.Grīnberga Aivija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeGulbenes 2.vidusskola
  267.Grīnberga Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Psihologs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”
  268.Grīnberga Rita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleBrāļu Skrindu Atašienes vidusskola
  269.Grīnberga Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeValmieras Mūzikas skola
  270.Grīnfelde Marta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleJaunpils vidusskola
  271.Grinfogele Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 2.pamatskola
  272.Grīnliņa Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePII “Auseklītis”
  273.Grundmane Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeAizputes vidusskola, Aizputes novada Neklātienes vidusskola
  274.Grunte Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde
  275.Gulbe Skaidrīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleIrlavas vidusskola
  276.Guseva Inna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
  277.Gutāne Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgresgala pamatskola
  278.Gutova Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 7. vidusskola
  279.Gžibovska Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMeņģeles pamatskola
  280.Halimone Marina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 10.vidusskola
  281.Hanzena Regīna
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeOgres sākumskola
  282.Herberga Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Sanatorijas speciālā intrnātpamatskola; Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskā estētikas skola”
  283.Hiršsone Liāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • RīgaRīgas 40. vidusskola
  284.Hitrova Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleRīgas Zolitūdes ģimnāzija
  285.Holla Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeAlūksnes pirmssskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
  286.Ieviņa Aiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas sākumskola
  287.Igaune Aiva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMadonas novada Kalsnavas pamatskola
  288.Ignatjeva Malda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija
  289.Ikšelis Aivars
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValkas Mākslas skola
  290.Incenberga Ilona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Alternatīvā sākumskola
  291.Indriksone Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  292.Indriksone Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Jauno tehniķu cents
  293.Irbe Ilva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 1. PII
  294.Isajeva Dagmāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKokneses internātpamatskolas – attīstības centrs
  295.Ispodkina Dagmāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Iļģuciema vidusskola
  296.Ivačenkova Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 36.PII
  297.Ivana Zaiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeMazsalacas vidusskola
  298.Ivanova Aleksandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājsKlases audzinātājs
 • RīgaZvejniekciema vidusskolu
  299.Ivanova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleJelgavas Valsts ģimnāzija / Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Svētes konsultācijas punkts
  300.Jabločkina Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  301.Jablonska Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  302.Jakobsone Sarmīte
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālais pedagogs
 • KurzemeKuldīgas 2. vidusskola
  303.Jakovļeva Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePāvilostas vidusskola
  304.Jakševica Silvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  305.Jānaite Rūta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeKalētu pamatskola
  306.Janemane Indra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 47. vidusskola
  307.Janiša Ira
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeLiepupes vidusskola
  308.Jankauska Irma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeCieceres internātpamatskola
  309.Jankulāne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleLudzas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis”
  310.Jansone Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLaucienes pamatskolas filiāle”Dursupes pamatskola”
  311.Jansone Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Kurzeme Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  312.Jansone Astra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAizkraukles 1.vidusskola
  313.Jansone Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeĒdoles pamatskola
  314.Januškeviča Judīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleJēkabpils pamatskola
  315.Japiņa Līga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleŠķeltovas pamatskola
  316.Jarāne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola
  317.Jaunsproģe Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePampāļu pamatskola
  318.Jaunzeme Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePrivātsākumskola ”Varavīksne”
  319.Jaunzeme Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „ Saulīte”
  320.Jēkabsone Monta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemePūņu pamatskola
  321.Jērane Gaļina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Vācu valodas skolotājs
 • ZemgaleAugstkalnes vidusskola
  322.Jermacāne Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleBalvu novada Briežuciema pamatskola
  323.Jezerskis Zigfrīds
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaIļģuciema vidusskola
  324.Jonīte Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Ziepniekkalna pirmsskola
  325.Jukša Arvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”
  326.Jukša Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • RīgaRīgas speciālā pamatskola - attīstības centrs
  327.Junkule Kristīne
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • LatgaleDaugavpils mākslas vidusskola “Saules skola”
  328.Juraka Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”
  329.Jurdža Sarmīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaOgres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “ Cīrulītis”
  330.Jurgelāne Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleŠpoģu vidusskola
  331.Jurģīte Agnese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils 9.vidusskola
  332.Jurjāne Nora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Centra humanitārā vidusskola
  333.Jūrmale Lāsma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeDzērves pamatskola
  334.Juškeviča Aina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAizkraukles novada ģimnāzija
  335.Kacēna Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • LatgaleBalvu pamatskola
  336.Kadakovska Velta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola
  337.Kagane Jekaterina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaMārupes pamatskola
  338.Kaķīte Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaĀgenskalna sākumskola
  339.Kakste Lolita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleBērzgala pamatskola
  340.Kaļāne Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  341.Kalēja Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Rīga Āgenskalna sākumskola
  342.Kalmikova Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde
  343.Kalnbērza Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaOlaines 1. vidusskola
  344.Kalniņa Elita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • KurzemeAuces novada PII “Mazulis”
  345.Kalniņa Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleSūnu pamatskola
  346.Kalniņa Vanda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeOgres novada Madlienas vidusskola
  347.Kalniņa Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Vēstures skolotājs
 • RīgaOgres VPII Sprīdītis
  348.Kalniņa Zane
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Centra humanitārā vidusskola
  349.Kalniņa Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeGarlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
  350.Kalnozola Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleEngures vidusskola
  351.Kaminska Liene
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • KurzemeKuldīgas novada Ēdoles pamatskola
  352.Kancāne Iluta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleDobeles novada PII ” Spodrītis”
  353.Kande Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiāle
  354.Kaņepe Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu novada Biežuciema pamatskola
  355.Kaņepe Kristīne
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 84. vidusskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
  356.Kantāne Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • ZemgaleRubenes pamatskola Jēkabpils novads
  357.Kantāne Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola, RSEBAA
  358.Kapiņa Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeA. Spāģa Dunalkas pamatskola
  359.Kapteine Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde
  360.Karapetjana Agnese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola
  361.Karaseva Alda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeMadlienas vidusskola
  362.Kārkla Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleCiblas vidusskola
  363.Karlsone Viļuta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola
  364.Karlsone Rudīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeAlojas pilsētas PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienība
  365.Karulis Miervaldis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaLatvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija
  366.Karūsa Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija
  367.Kaša Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu novads Briežuciema pamatskola
  368.Kaša Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleBaltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola
  369.Katlapa Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  370.Kaufmane Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • VidzemeBrenguļu sākumskola
  371.Kaula Gunta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Imantas vidusskola
  372.Kaupiņa Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleŠķibes pamatskola
  373.Kaupuža Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  374.Kazačenoka Tatjana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  375.Kazāka Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeVarakļānu vidusskola
  376.Kazakeviča Marita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMadonas Valsts ģimnāzija
  377.Keisele Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMajoru vidusskola
  378.Ķemere Ligija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  379.Kenigsberga Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeSaldus sākumskola
  380.Ķēniņa Agra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecsaules pamatskola
  381.Kepša Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde
  382.Kepule Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 5.vidusskola
  383.Ķevere Daiga
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeMadonas novada Degumnieku pamatskola
  384.Ķezbere Vivita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola, Brocēnu novada dome
  385.Kibaļņika Olga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas 84. vidusskola, Ekonomikas un kultūras augstskola
  386.Kiģitoviča Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleZilupes pirmsskolas izglītības iestāde
  387.Kīne Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKrustpils pamatskola
  388.Ķiņķevska Rolanda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  389.Kirhnere Ausma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAizputes vidusskola, Skolēnu jaunrades centrs Aizputes novads
  390.Klāsupa Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleAnnas Brigaderes pamatskola
  391.Kļaviņa Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu Valsts ģimnāzija
  392.Kļaviņa Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeK.Valdemāra pamatskola
  393.Kļaviņa Rita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleJēkabpils Valsts ģimnāzija
  394.Kļaviņa Marita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Vārpiņa”
  395.Kločko Rita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  396.Knellere Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • RīgaRīgas 92. vidusskola
  397.Knitnere Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
  398.Kokaine Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleTumes vidusskola
  399.Kokiņa Nora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 3.vidusskola
  400.Kolendoviča Indra
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālais pedagogs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
  401.Kondratjuka Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Būvniecības vidusskola
  402.Konivale Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola
  403.Korčevaja Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  404.Korjagina Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 3.pamatskola
  405.Korna Evita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleTukuma 2.vidusskola
  406.Korņejeva Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaBērnu un jauniešu centrs „Daugmale”
  407.Korņējeva Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  408.Korņejeva Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas 86. vidusskola, Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskola
  409.Kotāne Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”
  410.Kotāne Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleKārsavas mūzikas un mākslas skola Zanes Ludboržas mūzikas skola (Rēzekne) Mežvidu PII „Saulīte”
  411.Kotebo Jolanta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleMaltas 2. vidusskola un Maltas 2. vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola.
  412.Kotoviča Inguna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVircavas vidusskola
  413.Kovaļevska Žaneta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeCarnikavas pamatskola
  414.Kovisāre Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  415.Krastiņa Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • RīgaRīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde un Rīgas latgales priekšpilsētas mūzikas skola
  416.Krauce Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas 1.speciālā internātpamatskola
  417.Krauze Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAizputes vidusskola
  418.Kravale Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaOgres VPII “Riekstiņš”
  419.Kravale Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleJelgavas novada Svētes pamatskola
  420.Krebse Inguna
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskola
  421.Kreicberga Lilita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeValkas ģimnāzija
  422.Krēmane Anna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  423.Krēmere Lolita
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • ZemgaleDzimtmisas pamatskola
  424.Krieva Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleDobeles sākumskola, Bērzupes SIP
  425.Krīgena Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeRucavas pamatskola
  426.Krīgere Gunta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • ZemgaleAizkraukles pagasta sākumskola
  427.Krinkele Valda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeIkšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa”
  428.Krištopanova Larisa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu pamatskola
  429.Kroiče Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  430.Kroškina Natālija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  431.Krotova Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleMaltas speciālā internātpamatskola
  432.Krugale Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  433.Krūmiņa Lita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleJēķabpils 3.vidusskola
  434.Krutskiha Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
  435.Kruvesis Aigars
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeEdgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  436.Kubuliņa Violenta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBaltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola
  437.Kuciņa Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 1.ģimnāzija
  438.Kudiņa Jolanta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils mākslas vidusskola “Saules skola”
  439.Kudrjavskis Viktors
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Krievu vidusskola - licējs
  440.Kugrēna Kaiva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaĀgenskalna sākumskola
  441.Kukaine Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeCēsu pilsētas pamatskola // Līvu pamatskola
  442.Kukule Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • ZemgaleAizkraukles Profesionālā vidusskola - Viesītē
  443.Kuļbacka Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Rīga Rīgas 92. vidusskola
  444.Kūle Sanita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeV.Plūdoņa kuldīgas ģimnāzija
  445.Kuļicka Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Speciālās skolas skolotājs
 • VidzemeOgres 1.vidusskola
  446.Kumskis Linards
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeKrimuldas vidusskola
  447.Kunkule Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Vācu valodas skolotājs
 • KurzemeSaldus Profesionālā vidusskola
  448.Kupše Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeSaldus Vakara vidusskola
  449.Kurmiņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeRojas vidusskola
  450.Kursiša Ligita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleNaujenes pamatskola
  451.Kušnere Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Rīga Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola
  452.Kuzmika Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleZilupes vidusskola / Zilupes novada dome
  453.Kuzņecova Silvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOlaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”
  454.Lāčauniece Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
  455.Lāce Māra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Variņu pamatskola
  456.Lācīte Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  457.Laganovska Lilita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKārsavas vidusskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola
  458.Lagūna Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājsĶīmijas skolotājsKlases audzinātājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola
  459.Lagzdiņa Aiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskolas Basu filiāle
  460.Lagzdiņš Andris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskola Basu filiāle
  461.Laizāne Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaĀdažu vidusskola
  462.Lakstīgala Svetlana Lilija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  463.Langenfelde Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValkas ģimnāzija
  464.Lankovska Jolanta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • Rīga Rīgas Mūzikas internātvidusskola; privātā vidusskola ,,Klasika”
  465.Lapiņa Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaRīgas Hanzas vidusskola
  466.Lapiņa Solvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājsMatemātikas skolotājsFizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeMālpils internātpamatskola
  467.Lapsa Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeRankas pamatskola, Rankas pagasts, Gulbenes novads
  468.Lapsa Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeKrimuldas vidusskola
  469.Larisa Korņejeva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOlaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”
  470.Lasmane Armanda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemePļaviņu novada ģimnāzija
  471.Laukalēja Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMajoru vidusskola
  472.Laumane Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeCīravas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
  473.Laurecka Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 5.vidusskola
  474.Lazdiņa Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleJelgavas novada Svētes pamatskola
  475.Lazdiņa Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeEdgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  476.Lazdiņš Andrejs
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Uzņēmējdarbības koledža
  477.Leibusa Viktorija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleKrāslavas novada PII “Pīlādzītis”
  478.Leikuma Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleIzvaltas pamatskola
  479.Leimane Gita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleJaunpils vidusskola
  480.Leiniša Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeValmieras Profesionālā vidusskola
  481.Leontjeva Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeMazirbes internātpamatskola
  482.Leščinska Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleCiblas vidusskola
  483.Lesiņa Emīlija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePamatdarbā: Ventspils vakara vidusskola, savienotājs: Ventspils 6.vidusskola, Ventspils Jaunrades nams skola”Gudrinieks”
  484.Lesiņa Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAndreja Upīša Skrīveru vidusskola
  485.Ļevančuka Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • RīgaValsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”
  486.Libeka Ginta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeCesvaines vidusskola
  487.Libere Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • RīgaRīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde
  488.Lībmane Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  489.Līcītis Andris
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  490.Līdaka Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJaunmārupes sākumskola
  491.Lielbārde Velga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • LatgaleBalvu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Sienāzītis’’
  492.Lielbārdis Zigfrīds
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleStacijas pamatskola; Balvu Valsts ģimnāzija
  493.Liepa Maija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  494.Liepiņa Ilva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeAlūksnes Mūzikas skola
  495.Liepiņa Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Rīga Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
  496.Liepiņa Daira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 110. Pirmskolas izglītības iestāde
  497.Liepiņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeRīgas Teikas vidusskola
  498.Liepiņa Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas sākumskola “Atvase”
  499.Liepiņa Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas PII „Mežrozīte”
  500.Liepiņa Silva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeRūjienas vidusskola
  501.Liepiņa - Zakirova Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 74.vidusskola
  502.Limbēna Edīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres VPII “Zelta sietins”
  503.Limora Liāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeGrobiņas novada Kapsēdes pamatskola
  504.Linarte Daira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras sākumskola
  505.Linde Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeMērsraga vidusskola
  506.Linde Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
  507.Līne Lilita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeGrobiņas pamatskola
  508.Lipe Evija
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"
  509.Lisova Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeRīgas Anniņmuižas vidusskola
  510.Ļitvinova Olita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola
  511.Locāne Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeĒdoles pamatskola
  512.Ločmele Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleBalvu PII “Pīlādzītis”
  513.Ločmele Alla
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • LatgalePušmucovas pamatskola
  514.Ločmele Rūta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGarlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
  515.Lose Sarmīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleStacijas pamatskola
  516.Luckāne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleZilupes vidusskola
  517.Ludborža Inta
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleBaltinavas vidusskola
  518.Lukašenoka Aļona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  519.Lukašunas Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • VidzemeEdgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  520.Lūkina Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centrs
  521.Luksis Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeVentspils Tehnikums
  522.Maks Kārlis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeCieceres internātpamatskola
  523.Maksimceva Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  524.Mālnieks Imants
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKocēnu novada Izglītības pārvalde
  525.Maltavnieks Aivars
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeTrapenes pamatskola
  526.Mangule Ieva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”
  527.Mangulis Artūrs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeOgres mūzikas skola
  528.Mankus Inga
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus 2. vidusskola
  529.Markus Rudīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  530.Mārtiņa Ingrīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres novada Madlienas VPII “Taurenītis”
  531.Mārtinsone Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  532.Martinsone Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • VidzemeMazsalacas vidusskola
  533.Martuzāne Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeJaunpils vidusskola
  534.Mateusa Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 3. ģimnāzija
  535.Matulēviča Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  536.Matvejeva Alla
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas vakara maiņu vidusskola
  537.Maurmane Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeRojas vidusskola
  538.Mediņa Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleIecavas vidusskola
  539.Medniece Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGulbenes 2.vidusskola
  540.Medvecka Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleIstras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
  541.Megne Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeViļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  542.Meiere Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājsKlases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes 2.vidusskola
  543.Meikšāne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleIlūkstes 1.vidusskola
  544.Meinerte Lilija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Krievu vidusskola - licejs
  545.Meirupska Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas 2. vidusskola
  546.Melkurte Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeJaunburtnieku pamatskola
  547.Melkurte Marina
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePII”Auseklītis”
  548.Melnalksne Inese
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmiera PII Kārliena
  549.Melne Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  550.Meļņika Kaiva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 15. vidusskola
  551.Meškovska Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 12. vidusskola
  552.Mežāre Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Latgale Rēzeknes Katoļu vidusskola
  553.Mežule Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDricānu vidusskola
  554.Mežzīle Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
  555.Micķeviča Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDagdas vidusskola
  556.Mickeviča Silvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde
  557.Mihailova Ārija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleŠpoģu vidusskola
  558.Mihailova - Vika Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas 13.vidusskola
  559.Mihailovs Ivans Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaIzglītības kvalitātes valsts dienests / Puškina licejs / Rīgas Stradiņa universitāte
  560.Miķelsone Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Centra humanitārā vidusskola
  561.Miķelsone Laura
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola, Brocēnu novada dome
  562.Mileiko Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  563.Mīliga Ramona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
  564.Millere Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Āgenskalna pirmsskola
  565.Miloslavska Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 3.vidusskola
  566.Miņina Janīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes Valsts ģimnāzija
  567.Minka Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeVaiņodes vidusskola
  568.Misiņa Rudīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola, Rīgas 45. vidusskola
  569.Mita Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  570.More Valda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  571.Moroza Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājsPamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Rīga Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola
  572.Muhitdinova Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājsMatemātikas skolotājsFizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeBlīdenes pamatskola
  573.Mukāne Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleKalupes pamatskola
  574.Murahina Žanna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleAizkraukles 1. vidusskola
  575.Mužika Vizma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRopažu novada pašvaldības PII”Annele”
  576.Nābele-Šneidere Rota
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 3.ģimnāzija
  577.Nagla Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Psihologs
 • RīgaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
  578.Nagla Inta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas novada vakara vidusskola
  579.Nagle Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola
  580.Nagle Liāna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas 2. vidusskola
  581.Nazarova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola
  582.Nececka Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs
  583.Ņefjodočkina Olga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas 7. vidusskola
  584.Ņesterova Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  585.Niedra Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeIkšķiles novada pašvaldība
  586.Nikandrova Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeStāmerienas pamatskola
  587.Nikiforova Elvīra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeDALP 5.vsk., Purmsātu speciālā internātpamatsk., Priekules novada pedagoģiskā medicīniskā komisija
  588.Ņikitina Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ekonomikas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas Šampētera vidusskola
  589.Nolberga Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”
  590.Nordena Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeSaldus sākumskola
  591.Norenberga Nora
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  592.Notte Daila
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeKrimuldas vidusskola
  593.Odiņa Indra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaLU, PPMF, Skolotāju izglītības nodaļa
  594.Odziņa Eva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaCarnikavas pamatskola
  595.Okolovska Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Dartija”
  596.Olejarčika Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Alternetīvā sākumskola
  597.Orlova Svetlana
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleJ.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
  598.Ortlova Rudīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs
  599.Oše Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas 2. vidusskola
  600.Oše Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaPIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”
  601.Oškāja Meldra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas vakara (maiņu) vidusskola
  602.Ostrovska Indra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas J. Poruka vidusskola
  603.Otersone Lienīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija. Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”
  604.Ozola Marita
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Kurzeme Nīgrandes pamatskola
  605.Ozola Elga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeRucavas novada PII " Zvaniņš"
  606.Ozola Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Klases audzinātājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeCēres pamatskola
  607.Ozola Inita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeOskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola; Krotes Kronvalda Ata pamatskola
  608.Ozola Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  609.Ozola Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeZaķumuižas pamatskola
  610.Ozola Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeZaķumuižas pamatskola
  611.Ozola Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaUlbrokas vidusskola
  612.Ozoliņa Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
  613.Ozoliņa Egita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleRīgas 88.vidusskola, Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
  614.Ozoliņa Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeSākumskola "Taurenītis"
  615.Ozolniece Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleRēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Vinnijs Pūks”
  616.Paegle Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 64. vidusskola
  617.Paeglis Uldis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKocēnu novada Izglītības pārvalde
  618.Palma Dzintra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBlomes pamatskola
  619.Paškeviča Ingrīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • LatgaleLudzas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis”
  620.Paškeviča Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDagdas pilsētas PII ,,Saulite”
  621.Pastare Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeVentspils 1. ģimnāzija; Latvijas Universitāte
  622.Pastare Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  623.Patmalniece Rolita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleJelgavas 4. pamatskola
  624.Pauliņa Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  625.Pavāre Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
  626.Pavlovska Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleBalvu pamatskola
  627.Pāvule Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Majoru vidusskola
  628.Peilāne Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeLubānas vidusskola
  629.Pēka Solveiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 76.pirmsskolas izglītības iestāde
  630.Pelle Indra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
  631.Pelnika Ligita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKrāslavas pamatskola
  632.Pērkons Žanis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola.
  633.Pestovs Pāvels
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • RīgaRīgas 72. vidusskola, RTU Inženierzinātņu vidusskola, BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola”
  634.Pestune Jelena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Ekonomikas Augstskola
  635.Pētersone Velta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaCarnikavas pamatskola
  636.Petrova Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleŠpoģu Mūzikas un mākslas skola
  637.Petrova Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 3.vidusskola
  638.Petrovica Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • KurzemeDzērves pamatskola
  639.Petrovska Ingrida
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājsKlases audzinātājs
 • VidzemeMārupes vidusskola
  640.Picka Maiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeĒrgļu vidusskola
  641.Pickaine Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeSkrundas vidusskola
  642.Pilajeva Natalja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 61.vidusskolā
  643.Pipara Aira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas pamatskola
  644.Pipare Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Kamenīte”, Jelgavas nov., Elejas pag., Parka iela 11
  645.Pīpe Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Rīga Rīgas ziepniekkalna sākumskola
  646.Piskunovs Vjačeslavs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  647.Pitkeviča Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Kultūru vidusskola
  648.Pjasecka Kristīne
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīgaprivātā vidusskola “Klasika”
  649.Plaude Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 86.vidusskola
  650.Pliene Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  651.Plociņa Lidija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
  652.Plotkāne Sigita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola
  653.Poikāns Dainis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleMalnavas koledža / Kārsavas Mūzikas un mākslas skola
  654.Polianoviča Nadežda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  655.Polmane Ramona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  656.Polmanis Kaspars
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  657.Pope Laura
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeDāvja Ozoliņa Apes vidusskola
  658.Poplavska Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  659.Porubova Rasma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 68. pirmsskolas izglitības iestade
  660.Potaša Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMārupes vidusskola
  661.Pozikova Lolita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas SPII “Vārpņa ”
  662.Prancāne Vanda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeTaurupes vidusskola
  663.Prancāne Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Filozofijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTukuma 2.vidusskola
  664.Prauliņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola
  665.Prīdāne Astra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1.vidusskola
  666.Priede Nellija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  667.Privka Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaMārupes pamatskola
  668.Prūse Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Amatniecības vidusskola
  669.Pūcīte Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePāles pamatskola, Limbažu nov.
  670.Pudule Vanda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  671.Puķe Agnese
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaZiemeļvalstu ģimnāzija
  672.Puksts Edgars
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • LatgaleKārsavas vidusskola
  673.Pumpure Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeKapsēdes pamatskola
  674.Punkstiņa Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas ģimnāzija
  675.Pupčenoka Irēna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola
  676.Pūpēde Guna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija; Ogres 1.vidusskola
  677.Puriņa Rudīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 19. vidusskola
  678.Puriņa Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sociālais pedagogs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu pamatskola
  679.Pušmucāne Lonija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeTaurupes vidusskola
  680.Pušpure Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  681.Putniņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBalvu Mākslas skola
  682.Radionova Larisa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Vācu valodas skolotājs
 • Sociālais pedagogs
 • ZemgaleIlmāra Gaiša Kokneses vidusskola
  683.Radziņa Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Imantas Vidusskola
  684.Radziņa-Sproģe Ieva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeIkšķiles vidusskola
  685.Rāfelds Edvīns
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  686.Rakstiņa Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola
  687.Ramata Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeKocēnu pamatskola
  688.Ramiņa Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas vakara ģimnāzija
  689.Rampāne Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeRaunas vidusskola, Priekuļu vidusskola
  690.Rastaks Rolands
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValkas novada Izglītības pārvalde, Valkas ģimnāzija
  691.Ratniece Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
  692.Ratniece Dina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmala Pumpuru vidusskola; Rīga privātā vidusskola „Klasika”
  693.Razgaite Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeVentspils 1.pamatskola
  694.Regža Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Latgale30. pirmsskolas izglītības iestāde
  695.Reinholde Andra
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  696.Reinika Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sporta skolotājs
 • LatgaleEzersalas speciālā internātpamatskola
  697.Reinkaite Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  698.Rence - Remte Inga
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeJaunmuižas pamatskola
  699.Renge Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Pārdaugavas pamatskola
  700.Rīdere Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSmiltenes Trīs pakalnu sākumskola
  701.Riežniece Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Ezeres vidusskola
  702.Rimaševska Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskola
  703.Rimicāne Inguna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola
  704.Riška Janīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleSalas vidusskola
  705.Rituma Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeLimbažu 3. vidusskola
  706.Rjabova Alīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleOzolnieku vidusskola
  707.Robalde Inta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu novada Vakara un neklātienes vidusskola
  708.Robežniece Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas n. Vilgāles pamatskola
  709.Roga Māris
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeLielvārdes pamatskola
  710.Rogaļeva Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas 34. vidusskola
  711.Romanova Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgalePildas pamatskola
  712.Romanovs Artūrs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePrivātā pirmsskolas izglītības iestāde „m`Pipariņš”
  713.Romanovska Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAizkraukles novada ģimnāzija
  714.Romanovska Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleSkaistkalnes vidusskola
  715.Romanovska Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleBalvu pamatskola
  716.Romanovska Lilita
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
  717.Rozamasceva Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Rīga Rīgas 10.vidusskola
  718.Rozenberga Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • RīgaBabītes vidusskola
  719.Rozenberga Maija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  720.Rozentāle Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • KurzemeUpesgrīvas speciālā internātpamatskola
  721.Rozentale Natalia
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeViļa Plūdoņa Kuldīgas gimnāzija
  722.Rozentāle Evija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Franču licejs
  723.Rožkova Ene
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
  724.Rožukaite-Ivanova Aelita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Anniņmuižas vidusskola
  725.Rubene Jeļena
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 40.vidusskola
  726.Rudāne Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  727.Rudzīte Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleSalas vidusskola
  728.Ruhmane Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaZiemeļvalstu ģimnāzija
  729.Ruka Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeTalsu pamatskola
  730.Rulle Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras Bērnu sporta skola
  731.Rulle Inita
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeRemtes pamatskola
  732.Rušmane Andra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  733.Rutka Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • KurzemeRemtes pamatskola
  734.Sajenko Jūlija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • RīgaPuškina licejs, Rīgas 65. vidusskola
  735.Saka Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgalePilsrundāles vidusskola
  736.Šalma Daira
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePurmsātu speciālā skola
  737.Salmanis Egons
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleBalvu Mūzikas skola
  738.Salna Valija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleJ.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
  739.Salna Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleAnnas Brigaderes pamatskola
  740.Salnāja Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus sākumskola
  741.Sandra Mežore
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleJāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
  742.Sapronova Lilija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 2.vidusskola
  743.Sarguna Inguna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola
  744.Šaronova Diāna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeRīgas 60. vidusskola
  745.Šaškele Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePriekuļu novada Liepas PII „Saulīte”
  746.Savele Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeValmieras 5.vidusskola
  747.Savrasa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaĀgenskalna sākumskola
  748.Savrinoviča Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  749.Sčastnaja Karina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  750.Ščerbinska Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • LatgaleKokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs
  751.Seidare Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleNirzas pamatskola
  752.Seipule Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • ZemgalePļaviņu novada ģimnāzija
  753.Selicka Margarita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSkolotāja, metodiķe
  754.Šelvahs Rūdolfs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  755.Sermule Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  756.Sila Solvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  757.Silavs Imants
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • ZemgaleKrustpils pamatskola
  758.Šilde Guna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 6. PII ”Kārliena”
  759.Sīle Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  760.Silgaile Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleSalgales pamatskola
  761.Siliņa Rasa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeCēsu 3.PII, Cēsu sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Cēsu 2. pamatskola
  762.Siliņa Ksenija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas 7.vidusskola
  763.Siliņa Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • VidzemeUlbrokas vidusskola
  764.Silova Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleDobeles novada Izglītības pārvalde
  765.Silova Karīna
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Ilga”
  766.Šimanska Maruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Šampētera vidusskola
  767.Siņakova Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeKrāslavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”
  768.Siņicina Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOlaines 2.vidusskola
  769.Sīpola Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • RīgaBabītes vidusskola
  770.Širaka Zigrida
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Vidzeme Gulbenes novada valsts ģimnāzija
  771.Sirmā Daina
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Valsts ģimnāzija
  772.Sirmoviča Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  773.Sirotina Elizabete
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • KurzemeLiepājas Valsts 1. ģimnāzija
  774.Sirsniņa Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeOgres sākumskola
  775.Skābarde Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  776.Šķestere Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 22. vidusskola
  777.Šķestere - Buka Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  778.Šķilvalte Marina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  779.Škirenkova Gaļina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 89.vidusskola
  780.Skorodihina Rita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  781.Skrastiņa Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 2. PII „EZĪTIS”
  782.Skrastiņa - Zommere Aiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 16. PII “Laismiņa”
  783.Skribinska Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  784.Skrina Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Kultūru vidusskola
  785.Skujiņa Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 5. pii "Vālodzīte", struktūrvienība "Krācītes"
  786.Skutele Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgaleCiblas vidusskola
  787.Skvorcova Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • LatgaleMedumu vidusskola
  788.Slavinska Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSiguldas 1. pamatskola
  789.Slesarčuka Agnese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • RīgaRīgas 95. vidusskola
  790.Slišāne Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola
  791.Slišāne Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleOzolaines pamatskola
  792.Šļubčenko Ilga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas 2.vidusskola
  793.Šļunceva Larisa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • RīgaBalvu Valsts ģimnāzija
  794.Šļuncevs Viktors
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleBalvu Valsts Ģimnāzija
  795.Smildzēja Ieva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeTalsu Valsts ģimnāzija
  796.Smilga Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • RīgaRīgas ģimnāzija “Maksima”
  797.Smirnova Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleSalienas vidusskola
  798.Šmite Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas sākumskola
  799.Šmitiņa Ramona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Jauno tehniķu centrs
  800.Šneidere Anitra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemePurmsātu speciālā internātpamatskola
  801.Šnepe Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  802.Šņukute Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  803.Sokolova Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils krievu vidusskola - licejs
  804.Sokolovska Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeJ. Čakstes Liepājas pils. 10.vidusskola
  805.Sololvjova Regīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes 2.vidusskola
  806.Sondare Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Rīga Rīgas 25. vidusskola; Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
  807.Špehte Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • KurzemeVentspils 6. vidusskola
  808.Spiģere Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  809.Spilberga Vilita
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”
  810.Sprengeļe Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • ZemgaleJaunjelgavas vidusskola, Aizkraukles 1.vidusskola
  811.Sproģe Diana
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
  812.Spuļģe Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeKuldīgas Centra vidusskola
  813.Spure Andra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeSkultes sākumskola
  814.Stālberga Helita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  815.Staļģe Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 84.vidusskola, Bērnu attīstības un izglītības centrs
  816.Stalidzāne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleEglaines pamatskola
  817.Stangvila Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Klases audzinātājs
 • Vēstures skolotājs
 • ZemgaleVecsaules pamatskola struktūrvienība ,,Jaunsaules pamatskola”
  818.Staņislavska Valērija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  819.Stapāne Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeLejasciema vidusskola, Gulbenes novads
  820.Staskeviča Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  821.Statkus Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola
  822.Staudža Janīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  823.Šteimanova Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Istras vidusskola
  824.Šteinberga Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleBauskas novada Brunavas pagasta Mežgaļu pamatskola
  825.Stepāne Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleBērzpils vidusskola
  826.Stepāne Raita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • RīgaRīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem (Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola)
  827.Stepanova Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  828.Stepanova Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • RīgaBērzpils vidusskola
  829.Stepko Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 15. vidusskola
  830.Šterna Dzidra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  831.Stiebriņa Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleKrustpils pamatskola
  832.Stiere Aiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • VidzemeNaukšēnu novada vidusskola
  833.Stikute Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleKrāslavas Valsts ģimnāzija
  834.Stivriņa Karina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleAglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs, Priežmalas pamatskola
  835.Štoka Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • KurzemeUpesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienība „Valgales skola”
  836.Stola Marita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Minkuparks “
  837.Stola Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
  838.Strade Ginta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleJelgavas 1.speciālā internātpamatskola
  839.Stramkale Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleRēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde; Rēzeknes Valsts ģimnāzija (specialitāte - audzināšanas joma / metodika)
  840.Štrausa Aiga
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDundagas vidusskola
  841.Štrausa Kristīne
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemePirmsskolas izglītības iestāde”Pīlādzītis”
  842.Štrausa Valda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeValdemārpils vsk.
  843.Strazdiņa Astra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālais pedagogs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Mūzikas internāvidusskola
  844.Strode Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMadonas pilsētas 1. vidusskola
  845.Strode Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleMežvidu pamatskola
  846.Strode Nora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Delfīns”
  847.Strode Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeJaunogres vidusskola
  848.Strogonova Jolanta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • LatgaleLudzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
  849.Studente Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleTilžas internātpamatskola
  850.Stumpe Evita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  851.Stūrīte Irita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGaujienas speciālā internātpamatskola
  852.Šube Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeLiepas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
  853.Sudraba Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKocēnu pagasta PII “Auseklītis”
  854.Suhane Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 16. vidusskola
  855.Šuideiķe Ina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemePIKC “ Liepājas Valsts tehnikums”
  856.Sujetova Jūlija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaProfesionālā vidusskola RIMAN
  857.Sukāne Aina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleSventes vidusskola
  858.Šuksto Airita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBebrenes vidusskola
  859.Šulce Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeVentspils 1. pamatskola
  860.Sumļaņinova Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus 2.vidusskola
  861.Sūnaite Biruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Rīga Mārupes vidusskola
  862.Šuriņa Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaMārupes Mūzikas un mākslas skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola
  863.Šustiņa Andžela
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  864.Šutine Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleJelgavas novada pašvaldības Elejas PII ,,Kamenīte”
  865.Suveizda Aloīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleŠpoģu vidusskola
  866.Švabe Juļjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas 95. vidusskola
  867.Švalbe Uģis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras Valsts ģimnāzija
  868.Šverna Antra
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • RīgaRīgas 41. vidusskola
  869.Švežika Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleAizkraukles 1. vidusskola
  870.Sviķe Rudīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  871.Švīpiņa Dina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  872.Taimiņa Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola (reorganizētā Siguldas 3. pamatskola)
  873.Tama Sigita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras Izglītības pārvalde
  874.Tamane Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  875.Tapiņa Zita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  876.Taranda Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes valsts poļu ģimnāzija
  877.Tarasova Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeCēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde
  878.Tarasova Inessa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeTalsu novada vakara un neklātienes vidusskola
  879.Tauriņa Agrita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde “ Austriņa”
  880.Teilāne Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBalvu Mākslas skola
  881.Tempelfelde Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 141.pirmsskolas izglītībasiestāde “Kastanītis”
  882.Tereško Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleEzersalas speciālā internātpamatskola
  883.Teterovska Edīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Lietuviešu vidusskola
  884.Teže Marianna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 92. vidusskola
  885.Tihovska Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleLudzas Mūzikas pamatskola
  886.Tiltiņa Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeAlojas Ausekļa vidusskola
  887.Timofejeva Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 10.vidusskola
  888.Timša Dzintra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
  889.Tinkusa Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaZvejniekciema vidusskola
  890.Tirzīte Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • VidzemeKatvaru speciālā internātpamatskola
  891.Tisjaka Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLaidu pamatskola
  892.Tolēna Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleKalnciema vidusskola
  893.Tomase Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  894.Tomiņa Līvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMadonas Valsts ģimnāzija
  895.Treide Dina
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeUlbrokas vidusskola
  896.Trezune Ilona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeLiepupes vidusskola, Saulkrastu vidusskola
  897.Tropa Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeLubānas vidusskola
  898.Tropa Tamāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 1. ģimnāzija
  899.Troškova Marina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Pārtikas ražotāju vidusskola
  900.Trumpika Liena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeRucavas pamatskola
  901.Trūpa Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Vakara ģimnāzija
  902.Tuče-Novika Dana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas 41.vidusskola
  903.Tukiša Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAllažu pamatskola
  904.Tuklere Maira
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
  905.Tumova Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 1.ģimnāzija
  906.Tuskena Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKalētu pamatskola
  907.Umbraško Olga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas 10.vidusskola
  908.Untule Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAta Kronvalda Durbes vidusskola
  909.Upesdegle Gunta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeV. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  910.Urbāne Laila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeGrobiņas pamatskola (vidusskola)
  911.Urtāne Benita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  912.Ustinova Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgaleJ.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola; Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde.
  913.Uzulēna Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeTurlavas pamatskola
  914.Ūzuliņa Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRiebiņu navads, Stabulnieku pagasts, Dravnieku pamatskola
  915.Vāciete Solvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeOjāra Vācieša Gaujienas vidusskola
  916.Vadapale Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeJūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola
  917.Vaite Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeKatvaru speciālā internātpamatskola
  918.Vaivode Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLīvānu 1. vidusskola
  919.Valaine Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeVPII ”Ābelīte”
  920.Vaļejeva Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde
  921.Valpētere Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas SPII ”Buratino”
  922.Vanaga Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola
  923.Vanaga Ramona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 275.pirmsskolas izglītības iestāde “Austriņa”
  924.Vanaga Ineta
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pašvaldības pilsētas SPII”Buratino”
  925.Vancāne Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  926.Varakāja Inguna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  927.Varekoja Elga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaPrivātā pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”
  928.Vasiļjeva Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas 8. vidusskola
  929.Vasmuse Iveta
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePriekuļu novads, Liepas pag., PII”Saulīte”
  930.Veigule Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  931.Veihmanis Uldis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • RīgaRīgas speciālā pamatskola - attīstības centrs
  932.Veligurska Jeļena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleZilupes vidusskola / Zilupes novada dome
  933.Velpa Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeStāmerienas pamatskola
  934.Vērdiņa Staņislava
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • RīgaSējas pamatskola
  935.Verovkina Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeValmieras Viestura vidusskola
  936.Verpakovska Jeļena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 4. vidusskola
  937.Verza Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgalePreiļu Valsts ģimnāzija
  938.Vežuka Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleAuces vidusskola
  939.Vijupe Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  940.Vilciņa Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValkas pamatskola
  941.Vilemsone Inguna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
  942.Vilerte Sintija
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājsVēstures skolotājsKlases audzinātājs
 • ZemgaleJūrmalas Valsts ģimnāzija
  943.Vīlipa Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleGriķu pamatskola
  944.Vilka Solveiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeLizuma vidusskola
  945.Vilka Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 49.vidusskola
  946.Vilmane Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeUlbrokas vidusskola
  947.Viļuma Viktorija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  948.Vingre Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • KurzemeSkrundas vidusskola
  949.Vinogradova Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleMaltas 2. vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola un Ozolaines pagasta PII Rēzeknes novads
  950.Vinogradova Ļubova
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Pārtikas ražotāju vidusskola
  951.Vinogradovs Dmitrijs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  952.Vinokurova Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Privātā vidusskola „Klasika”
  953.Virza Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Doma kora skola
  954.Vitkovska Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola
  955.Vitkovska Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 242. pirmsskolas izglītības iestāde; SIA „Rīgas 1. valodu skola”
  956.Vītola Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola
  957.Vītola Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola, Tilžas internātpamatskola, Balvu mūzikas skola
  958.Vītola Indra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeVaidavas speciālā internātpamatskola
  959.Vītoliņa Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  960.Vītoliņa Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeCēsu 2. pamatskola
  961.Vizule Biruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBalvu Valsts ģimnāzija
  962.Vjatere Irēna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde
  963.Voitkāne Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas vakara ģimnāzija (RVĢ)
  964.Volāne Silvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes valsts poļu ģimnāzija
  965.Volberga Inita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas pamatskola
  966.Vološčuka Tamāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 231.pirmsskolas izglītības iestāde
  967.Vorkale Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleJ.Soikāna Ludzas mākslas skola
  968.Vorobjova Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeLutriņu pamatskola
  969.Vorpa Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  970.Vucēna Jeļena
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils Saskaņas pamatskola
  971.Žabre Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • KurzemeLiepājas internātpamatskola
  972.Žagare Līvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  973.Zāģere Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKandavas K. Mīlenbaha vsk.
  974.Zaiceva Ņila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  975.Zaikovska Rasma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  976.Zaķe Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde
  977.Zaļaiskalne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”
  978.Zalāne llze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  979.Zālmane Alda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecumnieku novada Domes Valles vidusskola
  980.Zaltāne Sņežana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 234. PII
  981.Zandere Aiva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVārmes pamatskola
  982.Zara Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgalePII “Pasaulīte”
  983.Zariņa Egita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  984.Zaula Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • RīgaRīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde
  985.Zavaruhina Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeLiepājas A.Puškina 2.vidusskola
  986.Zbitkovska Velta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleLudzas 2.vidusskola
  987.Zeile Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Mūzikas vidusskola
  988.Zeimanis Jānis
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  989.Zelča Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKārsavas vidusskola
  990.Zeļņicka Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  991.Želve Ieva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola –attīstības centrs
  992.Zemīte Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeLaucienes pamatskola
  993.Zemīte Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  994.Zemzariņa Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
  995.Zeņkeviča Inna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  996.Zepa Sarma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleIecavas internātpamatskola
  997.Zepa Diāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaInterešu izglītības iestāde un SIA “Rīgas 1. valodu skola”
  998.Ziemele Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeJaunogres vidusskola
  999.Ziepniece Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • VidzemeTirzas pamatskola
  1000.Žigajeva Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleEglaines pamatskola, Ilūkstes novads
  [Sākums] [Mentori] [Darbiniekiem]

  © 2010