Mentori

Meklēt:
Atlasīt mentorus pēc:
Mentordarbības profils
Specialitāte
Reģions
Nr.
Uzvārds,
vārds
Mentordarbības profils Specialitāte
Reģions
Darba
vieta
1.Ābelniece Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija
  2.Ābola Laila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeKuldīgas SPII “Bitīte”
  3.Ābola Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeCēsu 1. pamatskola
  4.Āboliņa Vidaga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  5.Āboltiņa Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeSuntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs
  6.Āboltiņa Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaLatvijas Universitāte PPMF, Rīgas Teikas vidusskola
  7.Abricka Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleLudzas pilsētas ģimnāzija
  8.Ādmīdiņa Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeSalacgrīvas vidusskola
  9.Ādmine Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres VPII “Zelta sietiņš”, Ogres novada izglītības pārvalde
  10.Agafonova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleZilupes pirmsskolas izglītības iestāde
  11.Aizporiete Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  12.Aldaga Alīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 7.vidusskola
  13.Aleksandrenkova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeJaunogres vidusskola
  14.Alksne Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAlūksnes novada vidusskola
  15.Alksne Alda
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • KurzemeKuldīgas novada Vilgāles pamatskola
  16.Amoliņa Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Valsts ģimnāzija
  17.Andersone Zita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  18.Andersone Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeLīvu pamatskola
  19.Andriksone Sofija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeVaidavas speciālā internātpamatskola
  20.Andžāne Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKrāslavas Valsts ģimnāzija
  21.Andžāne Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleŠķaunes pamatskola
  22.Andžāne Zoja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleŠķaunes pamatskola
  23.Aņisko Marika
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleRīgas 3.arodskola
  24.Ankmane Alla
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu Kristīgā vidusskola
  25.Annuškāne Liāna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  26.Anohina Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeLiepājas 3.pamatskola
  27.Antiņa Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija
  28.Antoneviča Biruta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeMārupes novada PII’’Lienīte’’
  29.Ārmane Astrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeSuntažu vidusskola
  30.Arole Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgaleDobeles p.i.i.”Zvaniņš”
  31.Artemjeva Tatjana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes speciāla pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
  32.Audere Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemePriekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
  33.Augsne Valdis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeV.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  34.Aumale Sintija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeTukuma 2.vidusskola
  35.Auniņa Inita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeEngures pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”
  36.Avena Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeCēsu 1.pamatskola
  37.Avota Vera
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleKrāslavas Varavīksnes vidusskola
  38.Bāgante Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Cālītis”
  39.Bailo Gaļina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • Rīga1. Rigas 54. vidusskola 2. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,
  40.Bakalova Tatjana
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas Zolitūdes ģimnāzija
  41.Baķe Vēsma
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleSpeciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Valodiņa”
  42.Bakuļina Ira
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeAizkraukles 1. vidusskola
  43.Balabka Normunds
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaPIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Ulbrokas vidusskola
  44.Balašova Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
  45.Balcere Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleGarozas pamatskola
  46.Balga Līga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  47.Balode Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus 2.vidusskola
  48.Balode Evelīna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājsKlases audzinātājsCits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils mākslas vidusskola “Saules skola”
  49.Baltcere Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleKokneses internātpamatskola - attīstības centrs
  50.Baltmane Ārija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLīvānu 1. vidusskola
  51.Balule Iluta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleBalbu Amatniecības vidusskola
  52.Bambāne Elīna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Mūzikas vidusskola
  53.Banka Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeOgres pamatskola
  54.Bardovska Jolanta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaOgres sākumskola
  55.Bārdule Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • KurzemeLiepājas Centra pamatskola
  56.Barina Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeLielvārdes pamatskola
  57.Bartušēvica Agrita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeCēsu Valsts ģimnāzija
  58.Barvika Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas 49. vidusskola
  59.Bārzdaine Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeBabītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”
  60.Batānova Vivita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeLimbažu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte” un Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde „Minka”
  61.Batņa Osvalds
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. Vidusskola
  62.Bauga Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleVerēmu pamatskola, Rēzeknes novads
  63.Baumane Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeTukuma 2.pamatskola
  64.Baumane Dzintra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgaleDobeles PII „ Jāņtārpiņš”
  65.Beizaka Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Rīga Friča Brīvzemnieka pamatskola
  66.Beļajeva Oļesja
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeAizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola
  67.Belcāne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaMārupas novada Jaunmārupes sākumskola
  68.Beļkevičs Sergejs
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDruvas vidusskola
  69.Belogrudova Ludmila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleAizkraukles 1. vidusskola
  70.Bērente Māra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils vakara vidusskola
  71.Berģe Sanita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleViesītes vidusskola
  72.Bergholce Daira
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeJ.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  73.Bergmane Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
  74.Bergmane Violeta Dalia
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • KurzemeVentspils 2. pamatskola
  75.Bergmane Daina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgalePilsrundāles vidusskola
  76.Bērtulsone Dzintra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeBrocēnu novada Gaiķu pamatskola
  77.Bērziņa Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Nīgrandes pamatskola
  78.Bērziņa Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeAmatas pamatskola
  79.Bērziņa Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres pamatskola
  80.Bērziņa Aiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeValdemārpils vidusskola
  81.Bērziņa Maruta
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMārupes vidusskola
  82.Bičkovska Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRPIVA, Latgales priekšpilsētas mūzikas skola
  83.Bičole Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleĀbeļu pamatskola
  84.Bičole Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeSlampes PII “Pienenīte”
  85.Bičule Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeTalsu pamatskola
  86.Bičule Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola, Ogres mūzikas skola
  87.Bidere Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
  88.Biete Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeZiemeru pamatskola
  89.Bigača Alda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Vidzeme Ikšķiles vidusskola
  90.Bikavniece Lana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Franču licejs
  91.Bikova Jeļena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas 92.vidusskola, Rīgas Krievu vidusskola
  92.Bināne Inguna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Jāņa Poruka vidusskola
  93.Birkenberga Ieva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeDrabešu internātpamatskola
  94.Birziņa Sintija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeVentspils 2. pamatskola
  95.Birzniece Juta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
  96.Bistere Jana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Rīga Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola
  97.Bīviņa Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeMazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde
  98.Bizune Lilita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleViļakas Valsts ģimnāzija
  99.Blaumane Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Cālītis” Iecavas novads
  100.Blīgzna Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemePriekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
  101.Bloka Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeV. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  102.Blūzmane Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeOgres 1.vidusskola
  103.Bohāne Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde; Daugavpils 15.vidusskola
  104.Boka Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Ukraiņu vidusskola
  105.Boldāne - Gabrāne Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • KurzemeRīgas 96. vidusskola. Privātskola "Evrika".
  106.Boldireva Regīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola
  107.Bolšteina Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas vakara maiņu vidusskola
  108.Boltre Gunita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • RīgaRīgas 84.vidusskola
  109.Bondareva Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • RīgaRīgas Valsts 2 ģimnāzija
  110.Bondere Regīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  111.Boškina Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeTrikātas pamatskola
  112.Bošs Jānis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskolas struktūrvienība – Vakara ( maiņu) vidusskola
  113.Bozoviča Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleMalnavas koledža
  114.Bražūne Ilva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Valdorfskola
  115.Brēde Eleonora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Angļu valodas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Valsts 2. ģimnāzija
  116.Brice Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas sākumskola
  117.Briede Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “JĀŅTĀRPIŅŠ”
  118.Brinkmane Inta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Puškina licejs
  119.Brinteniece Ivita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • KurzemeVandzenes pamatskola
  120.Briška Lolita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeVarakļānu vidusskola
  121.Brizga Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Vidzeme Cēsu 2. pamatskola
  122.Broka Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  123.Brūna Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeDzērves pamatskola
  124.Brūna Agrita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  125.Bruņeniece Zaiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  126.Budaha Lidija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
  127.Bude Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBabītes vidusskola
  128.Budreika Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeTalsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”
  129.Budreika Agnese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeVeselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
  130.Buka Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeGrobiņas sākumskola
  131.Buliga Zinaīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleLudzas 2.vidusskola
  132.Burve Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDruvas vidusskola
  133.Bušmane Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaMārupes Mūzikas un mākslas skola
  134.Bušmanis Māris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas ģimnāzija
  135.Butāne Dženeta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus 2.vidusskola
  136.Butāne Skaidrīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeOgresgala pamatskola
  137.Butāne Ludmila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija; Jūrmalas sporta skola
  138.Cara Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBurtnieku novada Ēveles pamatskola,Burtnieku Ausekļa vsk.
  139.Cara Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 6. PII „Ķārliena” struktūrvienība „Pienenīte”
  140.Catlakša Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAizputes vidusskola
  141.Caune Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleKalnciema vidusskola
  142.Caune Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleLatvijas Lauksaimniecības universitāte
  143.Čeirāne Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleJ. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
  144.Čeksis Voldemārs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola
  145.Celenberga Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeDāvja Ozoliņa Apes vidusskola
  146.Celma Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeZiemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Profesionālā vidusskola”
  147.Cercina Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • VidzemeKocēnu novada Rubenes pamatskola
  148.Cibule Aina
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRekavas vidusskola
  149.Ciekale Aiga
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • KurzemeKuldīgas novada Ēdoles pamatskola
  150.Ciemese Inita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas pilsētas 12. vidusskola
  151.Cimere Lāsma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaOgres 1. vidusskola
  152.Cinīte Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
  153.Čudare Ilona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgaleJāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
  154.Čudarkina Terēza
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleBalvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
  155.Cunska Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  156.Daize Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeGrobiņas novada Gaviezes pamatskola
  157.Dalbiņa Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemePriekules pirmsskolas izglītības iestāde ”Dzirnaviņas”
  158.Daļeckis Juris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeOgres 1.vidusskola
  159.Dalke Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  160.Dambe Daiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 124.PII “Dzērvenīte”
  161.Dambe Ligita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Psihologs
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemePirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”
  162.Dātova Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  163.Daubare Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeKocēnu pamatskola
  164.Daukšte Una
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Filozofijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Hanzas vidusskola
  165.Deaka Regīna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeBlīdenes pamatskola
  166.Deksne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Rīga Rīgas 25. vidusskola
  167.Deksne Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleRēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
  168.Dembovska Zoja
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas novada vakara vidusskola
  169.Demčenko Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Rīga Rīgas 28. vidusskola
  170.Derkevica Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeTalsu novada PII ,, Zvaniņš,,
  171.Dimitrijeva Jolanta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  172.Dineviča Astrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSaulkrastu vidusskola
  173.Dirnēna Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 15. vidusskola
  174.Dišlere Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Priedīte”, Rīgas Valdorfskola
  175.Dītriha Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Šampētera vidusskola
  176.Dombrovska Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeDrabešu internātpamatskola
  177.Domiceviča Māra
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”
  178.Dorofejeva Ņina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 92. vidusskola
  179.Dortāne Rūta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 5.vidusskola
  180.Dreijalte Sarmīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeCēsu Valsts ģimnāzija
  181.Dreimane Vilma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaValsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
  182.Drelinga Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  183.Druva Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ekonomikas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  184.Dubovska Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”
  185.Dubra Zinaīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Ekonomikas skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema amatu skola, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
  186.Duļbinska Anna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeGrobiņas ģimnāzija
  187.Dvinska Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Valsts ģimnāzija
  188.Dzelme Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • Rīga Rīgas klasiskā ģimnāzija
  189.Dzene Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeValmieras Bērnu sporta skola
  190.Dzene Viva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Rīga O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola
  191.Dzenis Andris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeValdemārpils vidusskola
  192.Dzervinika Velta
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1.vidusskola
  193.Dzevaltovska Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleLudzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”
  194.Dzintare - Alilujeva Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaPrivātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazais brīnumiņš"
  195.Džugleja Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  196.Ēberliņa Vineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeNīgrandes pamatskola
  197.Egle Smaidīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  198.Eglija Inita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”.
  199.Eglīte Nensija
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 64. vidusskola
  200.Eglīte Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Centra vidusskola
  201.Eglīte Gundega
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleMežāres pamatskola
  202.Eglīte Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeMāteru Jura Kazdangas pamatskola
  203.Eglīte Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
  204.Eihmane Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaTukuma PII „Pasaciņa”
  205.Eiholca Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte, SIN
  206.Eimane Andra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeVānes pamatskola
  207.Eisaka Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Rīga Rīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs
  208.Eklone Lolita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras 2. vidusskolas struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskola
  209.Engere Eva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • VidzemeRūjienas novada Jeru pamatskola
  210.Erdmane- Hermane Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Rīga Babītes novada PII „Saimīte”
  211.Ernstsone Gita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu Valsts ģimnāzija
  212.Falka Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ekonomikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaZiemeļvalstu ģimnāzija
  213.Fedorkiva Kristīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde
  214.Feldmane Līga Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgalePilsrundāles vidusskola
  215.Fišere Dzintra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaĶemeru vidusskola, Jūrmalā
  216.Fjodorova Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBiržu internātpamatskola
  217.Fjodorova Inna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleLudzas 2. vidusskola
  218.Freiberga Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeLiepājas internātpmatskola
  219.Freiberga Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeVentspils 4.vidusskola
  220.Freimane Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemePriekuļu PII “Mežmaliņa”
  221.Freimane Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeJaunmuižas pamatskola
  222.Gabrāne Signita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils 12. vidusskola, Daugavpils novada Vaboles vidusskola
  223.Gaiduka Arnita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  224.Gaiķe Juta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  225.Gaiķis Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeRīgas 69. vidusskola, Saulkrastu vidusskola
  226.Gaile Alda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 45. vidusskola
  227.Gaile Elita
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • KurzemeKandavas novada Zantes pamatskola
  228.Gaile Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • RīgaRīgas 62. vidusskola
  229.Gaile Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeVaidavas speciālā internātpamatskola
  230.Galuščaks Aleksandrs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils Valsts tehnikums
  231.Galvanovska Lienīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  232.Galviņa Silvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 45. vidusskola
  233.Garā Natālija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola
  234.Garkalne Ginta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Ekonomikas skolotājs
 • ZemgaleOgres Valsts tehnikums
  235.Garoza Daina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeKalētu pamatskola
  236.Gaša Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaMārupes vidusskola
  237.Gasparoviča Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleGārsenes pamatskola
  238.Geidāne Silvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleSalnavas pamatskola
  239.Geķe Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas 25.vidusskola
  240.Gereiša Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  241.Ģērķe Indra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePPII „m`Pipariņš”
  242.Ģērmane Daira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGulbenes 2. vidusskola
  243.Ģēvele Frančeska
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeMālpils Profesionālā vidusskola un Mālpils internātpamatskola
  244.Giela Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Psihologs
 • KurzemeKuldīgas 2.vidusskola
  245.Ģingule Maruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBeverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikātas pamatskola
  246.Ginovska Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRopažu vidusskola
  247.Gintere-Mikne Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeAuces novada pašvaldība, PII “Pīlādzītis”
  248.Glāzniece Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaValsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
  249.Gleizupa Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  250.Gleizupa Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  251.Gļinko Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleBērzupes speciālā internātpamatskola Pirmsskolas izglītības iestāde: ‘’Riekstiņš’’
  252.Golubeva Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola
  253.Golubeva Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleRekavas vidusskola
  254.Golubeva Diāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleLudzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”
  255.Golubova Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeAizputes vidusskola, Aizputes PII „ Pasaciņa”
  256.Gončarova Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleKrāslavas novada PII „Pīlādzītis”
  257.Gorodiska Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas pilsētas 12. vidusskola
  258.Grabovska Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeSlokas pamatskola
  259.Graudiņa Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola
  260.Graudiņa-Zalaka Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeDrabešu internātpamatskola
  261.Grava Juta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 2. PII „Ezītis”
  262.Gredzena Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Doma kora skola
  263.Greitāne Lolita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleLudzas Mūzikas pamatskola
  264.Grigaļeviča Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • ZemgaleElejas vidusskola
  265.Grigorjeva Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde
  266.Grigorjeva Vera
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleBauskas 2.vidusskola
  267.Grīnberga Aivija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeGulbenes 2.vidusskola
  268.Grīnberga Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Psihologs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”
  269.Grīnberga Rita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleBrāļu Skrindu Atašienes vidusskola
  270.Grīnberga Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeValmieras Mūzikas skola
  271.Grīnfelde Marta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleJaunpils vidusskola
  272.Grinfogele Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 2.pamatskola
  273.Grīnliņa Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePII “Auseklītis”
  274.Grundmane Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeAizputes vidusskola, Aizputes novada Neklātienes vidusskola
  275.Grunte Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde
  276.Gulbe Skaidrīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleIrlavas vidusskola
  277.Guseva Inna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
  278.Gutāne Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgresgala pamatskola
  279.Gutova Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 7. vidusskola
  280.Gžibovska Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMeņģeles pamatskola
  281.Halimone Marina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 10.vidusskola
  282.Hanzena Regīna
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeOgres sākumskola
  283.Herberga Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Sanatorijas speciālā intrnātpamatskola; Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskā estētikas skola”
  284.Hiršsone Liāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • RīgaRīgas 40. vidusskola
  285.Hitrova Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleRīgas Zolitūdes ģimnāzija
  286.Holla Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeAlūksnes pirmssskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
  287.Ieviņa Aiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas sākumskola
  288.Igaune Aiva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMadonas novada Kalsnavas pamatskola
  289.Ignatjeva Malda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija
  290.Ikšelis Aivars
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValkas Mākslas skola
  291.Incenberga Ilona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Alternatīvā sākumskola
  292.Indriksone Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  293.Indriksone Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Jauno tehniķu cents
  294.Irbe Ilva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 1. PII
  295.Isajeva Dagmāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKokneses internātpamatskolas – attīstības centrs
  296.Ispodkina Dagmāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Iļģuciema vidusskola
  297.Ivačenkova Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 36.PII
  298.Ivana Zaiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeMazsalacas vidusskola
  299.Ivanova Aleksandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājsKlases audzinātājs
 • RīgaZvejniekciema vidusskolu
  300.Ivanova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleJelgavas Valsts ģimnāzija / Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Svētes konsultācijas punkts
  301.Jabločkina Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  302.Jablonska Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  303.Jakobsone Sarmīte
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālais pedagogs
 • KurzemeKuldīgas 2. vidusskola
  304.Jakovļeva Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePāvilostas vidusskola
  305.Jakševica Silvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  306.Jānaite Rūta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeKalētu pamatskola
  307.Janemane Indra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 47. vidusskola
  308.Janiša Ira
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeLiepupes vidusskola
  309.Jankauska Irma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeCieceres internātpamatskola
  310.Jankulāne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleLudzas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis”
  311.Jansone Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLaucienes pamatskolas filiāle”Dursupes pamatskola”
  312.Jansone Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Kurzeme Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  313.Jansone Astra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAizkraukles 1.vidusskola
  314.Jansone Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeĒdoles pamatskola
  315.Januškeviča Judīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleJēkabpils pamatskola
  316.Japiņa Līga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleŠķeltovas pamatskola
  317.Jarāne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola
  318.Jaunsproģe Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePampāļu pamatskola
  319.Jaunzeme Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePrivātsākumskola ”Varavīksne”
  320.Jaunzeme Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „ Saulīte”
  321.Jēkabsone Monta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemePūņu pamatskola
  322.Jērane Gaļina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Vācu valodas skolotājs
 • ZemgaleAugstkalnes vidusskola
  323.Jermacāne Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleBalvu novada Briežuciema pamatskola
  324.Jezerskis Zigfrīds
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaIļģuciema vidusskola
  325.Jonīte Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Ziepniekkalna pirmsskola
  326.Jukša Arvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”
  327.Jukša Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • RīgaRīgas speciālā pamatskola - attīstības centrs
  328.Junkule Kristīne
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • LatgaleDaugavpils mākslas vidusskola “Saules skola”
  329.Juraka Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”
  330.Jurdža Sarmīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaOgres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “ Cīrulītis”
  331.Jurgelāne Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleŠpoģu vidusskola
  332.Jurģīte Agnese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils 9.vidusskola
  333.Jurjāne Nora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Centra humanitārā vidusskola
  334.Jūrmale Lāsma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeDzērves pamatskola
  335.Juškeviča Aina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAizkraukles novada ģimnāzija
  336.Kacēna Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • LatgaleBalvu pamatskola
  337.Kadakovska Velta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola
  338.Kagane Jekaterina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaMārupes pamatskola
  339.Kaķīte Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaĀgenskalna sākumskola
  340.Kakste Lolita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleBērzgala pamatskola
  341.Kaļāne Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  342.Kalēja Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Rīga Āgenskalna sākumskola
  343.Kalmikova Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde
  344.Kalnbērza Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaOlaines 1. vidusskola
  345.Kalniņa Elita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • KurzemeAuces novada PII “Mazulis”
  346.Kalniņa Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleSūnu pamatskola
  347.Kalniņa Vanda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeOgres novada Madlienas vidusskola
  348.Kalniņa Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Vēstures skolotājs
 • RīgaOgres VPII Sprīdītis
  349.Kalniņa Zane
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Centra humanitārā vidusskola
  350.Kalniņa Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeGarlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
  351.Kalnozola Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleEngures vidusskola
  352.Kaminska Liene
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • KurzemeKuldīgas novada Ēdoles pamatskola
  353.Kancāne Iluta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleDobeles novada PII ” Spodrītis”
  354.Kande Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiāle
  355.Kaņepe Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu novada Biežuciema pamatskola
  356.Kaņepe Kristīne
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 84. vidusskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
  357.Kantāne Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • ZemgaleRubenes pamatskola Jēkabpils novads
  358.Kantāne Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola, RSEBAA
  359.Kapiņa Kristīne
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeA. Spāģa Dunalkas pamatskola
  360.Kapteine Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde
  361.Karapetjana Agnese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola
  362.Karaseva Alda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeMadlienas vidusskola
  363.Kārkla Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleCiblas vidusskola
  364.Karlsone Viļuta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola
  365.Karlsone Rudīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeAlojas pilsētas PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienība
  366.Karulis Miervaldis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaLatvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija
  367.Karūsa Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija
  368.Kaša Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu novads Briežuciema pamatskola
  369.Kaša Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleBaltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola
  370.Katlapa Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  371.Kaufmane Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • VidzemeBrenguļu sākumskola
  372.Kaula Gunta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Imantas vidusskola
  373.Kaupiņa Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleŠķibes pamatskola
  374.Kaupuža Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  375.Kazačenoka Tatjana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  376.Kazāka Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeVarakļānu vidusskola
  377.Kazakeviča Marita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMadonas Valsts ģimnāzija
  378.Keisele Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMajoru vidusskola
  379.Ķemere Ligija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  380.Kenigsberga Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeSaldus sākumskola
  381.Ķēniņa Agra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecsaules pamatskola
  382.Kepša Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde
  383.Kepule Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 5.vidusskola
  384.Ķevere Daiga
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeMadonas novada Degumnieku pamatskola
  385.Ķezbere Vivita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola, Brocēnu novada dome
  386.Kibaļņika Olga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas 84. vidusskola, Ekonomikas un kultūras augstskola
  387.Kiģitoviča Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleZilupes pirmsskolas izglītības iestāde
  388.Kīne Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKrustpils pamatskola
  389.Ķiņķevska Rolanda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  390.Kirhnere Ausma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAizputes vidusskola, Skolēnu jaunrades centrs Aizputes novads
  391.Klāsupa Maija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleAnnas Brigaderes pamatskola
  392.Kļaviņa Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu Valsts ģimnāzija
  393.Kļaviņa Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeK.Valdemāra pamatskola
  394.Kļaviņa Rita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleJēkabpils Valsts ģimnāzija
  395.Kļaviņa Marita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Vārpiņa”
  396.Kločko Rita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  397.Knellere Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • RīgaRīgas 92. vidusskola
  398.Knitnere Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
  399.Kokaine Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleTumes vidusskola
  400.Kokiņa Nora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 3.vidusskola
  401.Kolendoviča Indra
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālais pedagogs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
  402.Kondratjuka Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Būvniecības vidusskola
  403.Konivale Evija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola
  404.Korčevaja Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  405.Korjagina Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 3.pamatskola
  406.Korna Evita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleTukuma 2.vidusskola
  407.Korņejeva Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaBērnu un jauniešu centrs „Daugmale”
  408.Korņējeva Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  409.Korņejeva Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas 86. vidusskola, Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskola
  410.Kotāne Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”
  411.Kotāne Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleKārsavas mūzikas un mākslas skola Zanes Ludboržas mūzikas skola (Rēzekne) Mežvidu PII „Saulīte”
  412.Kotebo Jolanta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleMaltas 2. vidusskola un Maltas 2. vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola.
  413.Kotoviča Inguna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVircavas vidusskola
  414.Kovaļevska Žaneta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeCarnikavas pamatskola
  415.Kovisāre Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  416.Krastiņa Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • RīgaRīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde un Rīgas latgales priekšpilsētas mūzikas skola
  417.Krauce Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas 1.speciālā internātpamatskola
  418.Krauze Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAizputes vidusskola
  419.Kravale Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaOgres VPII “Riekstiņš”
  420.Kravale Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleJelgavas novada Svētes pamatskola
  421.Krebse Inguna
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskola
  422.Kreicberga Lilita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeValkas ģimnāzija
  423.Krēmane Anna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  424.Krēmere Lolita
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • ZemgaleDzimtmisas pamatskola
  425.Krieva Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleDobeles sākumskola, Bērzupes SIP
  426.Krīgena Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeRucavas pamatskola
  427.Krīgere Gunta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • ZemgaleAizkraukles pagasta sākumskola
  428.Krinkele Valda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeIkšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa”
  429.Krištopanova Larisa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu pamatskola
  430.Kroiče Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  431.Kroškina Natālija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleTukuma 2. vidusskola
  432.Krotova Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleMaltas speciālā internātpamatskola
  433.Krugale Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  434.Krūmiņa Lita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleJēķabpils 3.vidusskola
  435.Krutskiha Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
  436.Kruvesis Aigars
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeEdgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  437.Kubuliņa Violenta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBaltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola
  438.Kuciņa Ilze
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 1.ģimnāzija
  439.Kudiņa Jolanta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils mākslas vidusskola “Saules skola”
  440.Kudrjavskis Viktors
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Krievu vidusskola - licējs
  441.Kugrēna Kaiva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaĀgenskalna sākumskola
  442.Kukaine Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeCēsu pilsētas pamatskola // Līvu pamatskola
  443.Kukule Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • ZemgaleAizkraukles Profesionālā vidusskola - Viesītē
  444.Kuļbacka Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Rīga Rīgas 92. vidusskola
  445.Kūle Sanita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeV.Plūdoņa kuldīgas ģimnāzija
  446.Kuļicka Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Speciālās skolas skolotājs
 • VidzemeOgres 1.vidusskola
  447.Kumskis Linards
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeKrimuldas vidusskola
  448.Kunkule Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Vācu valodas skolotājs
 • KurzemeSaldus Profesionālā vidusskola
  449.Kupše Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeSaldus Vakara vidusskola
  450.Kurmiņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeRojas vidusskola
  451.Kursiša Ligita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleNaujenes pamatskola
  452.Kušnere Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Rīga Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola
  453.Kuzmika Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleZilupes vidusskola / Zilupes novada dome
  454.Kuzņecova Silvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOlaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”
  455.Lāčauniece Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
  456.Lāce Māra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Variņu pamatskola
  457.Lācīte Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  458.Laganovska Lilita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKārsavas vidusskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola
  459.Lagūna Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājsĶīmijas skolotājsKlases audzinātājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola
  460.Lagzdiņa Aiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskolas Basu filiāle
  461.Lagzdiņš Andris
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskola Basu filiāle
  462.Laizāne Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaĀdažu vidusskola
  463.Lakstīgala Svetlana Lilija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  464.Langenfelde Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValkas ģimnāzija
  465.Lankovska Jolanta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • Rīga Rīgas Mūzikas internātvidusskola; privātā vidusskola ,,Klasika”
  466.Lapiņa Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • RīgaRīgas Hanzas vidusskola
  467.Lapiņa Solvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājsMatemātikas skolotājsFizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeMālpils internātpamatskola
  468.Lapsa Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeRankas pamatskola, Rankas pagasts, Gulbenes novads
  469.Lapsa Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeKrimuldas vidusskola
  470.Larisa Korņejeva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOlaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”
  471.Lasmane Armanda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemePļaviņu novada ģimnāzija
  472.Laukalēja Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMajoru vidusskola
  473.Laumane Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeCīravas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
  474.Laurecka Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 5.vidusskola
  475.Lazdiņa Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleJelgavas novada Svētes pamatskola
  476.Lazdiņa Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeEdgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  477.Lazdiņš Andrejs
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Uzņēmējdarbības koledža
  478.Leibusa Viktorija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleKrāslavas novada PII “Pīlādzītis”
  479.Leikuma Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleIzvaltas pamatskola
  480.Leimane Gita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleJaunpils vidusskola
  481.Leiniša Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeValmieras Profesionālā vidusskola
  482.Leontjeva Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeMazirbes internātpamatskola
  483.Leščinska Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleCiblas vidusskola
  484.Lesiņa Emīlija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePamatdarbā: Ventspils vakara vidusskola, savienotājs: Ventspils 6.vidusskola, Ventspils Jaunrades nams skola”Gudrinieks”
  485.Lesiņa Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAndreja Upīša Skrīveru vidusskola
  486.Ļevančuka Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • RīgaValsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”
  487.Libeka Ginta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeCesvaines vidusskola
  488.Libere Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • RīgaRīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde
  489.Lībmane Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  490.Līcītis Andris
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  491.Līdaka Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJaunmārupes sākumskola
  492.Lielbārde Velga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • LatgaleBalvu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Sienāzītis’’
  493.Lielbārdis Zigfrīds
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleStacijas pamatskola; Balvu Valsts ģimnāzija
  494.Liepa Maija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  495.Liepiņa Ilva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeAlūksnes Mūzikas skola
  496.Liepiņa Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Rīga Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
  497.Liepiņa Daira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 110. Pirmskolas izglītības iestāde
  498.Liepiņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeRīgas Teikas vidusskola
  499.Liepiņa Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas sākumskola “Atvase”
  500.Liepiņa Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas PII „Mežrozīte”
  501.Liepiņa Silva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • VidzemeRūjienas vidusskola
  502.Liepiņa - Zakirova Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 74.vidusskola
  503.Limbēna Edīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres VPII “Zelta sietins”
  504.Limora Liāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeGrobiņas novada Kapsēdes pamatskola
  505.Linarte Daira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras sākumskola
  506.Linde Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeMērsraga vidusskola
  507.Linde Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
  508.Līne Lilita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeGrobiņas pamatskola
  509.Lipe Evija
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"
  510.Lisova Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeRīgas Anniņmuižas vidusskola
  511.Ļitvinova Olita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola
  512.Locāne Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeĒdoles pamatskola
  513.Ločmele Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleBalvu PII “Pīlādzītis”
  514.Ločmele Alla
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • LatgalePušmucovas pamatskola
  515.Ločmele Rūta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGarlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
  516.Lose Sarmīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleStacijas pamatskola
  517.Luckāne Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • LatgaleZilupes vidusskola
  518.Ludborža Inta
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleBaltinavas vidusskola
  519.Lukašenoka Aļona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  520.Lukašunas Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • VidzemeEdgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  521.Lūkina Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centrs
  522.Luksis Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeVentspils Tehnikums
  523.Maks Kārlis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeCieceres internātpamatskola
  524.Maksimceva Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  525.Malahova Danute
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  526.Mālnieks Imants
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKocēnu novada Izglītības pārvalde
  527.Maltavnieks Aivars
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeTrapenes pamatskola
  528.Mangule Ieva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”
  529.Mangulis Artūrs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • VidzemeOgres mūzikas skola
  530.Mankus Inga
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus 2. vidusskola
  531.Markus Rudīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • VidzemeValmieras 5. vidusskola
  532.Mārtiņa Ingrīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres novada Madlienas VPII “Taurenītis”
  533.Mārtinsone Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  534.Martinsone Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • VidzemeMazsalacas vidusskola
  535.Martuzāne Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeJaunpils vidusskola
  536.Mateusa Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 3. ģimnāzija
  537.Matulēviča Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  538.Matvejeva Alla
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas vakara maiņu vidusskola
  539.Maurmane Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeRojas vidusskola
  540.Mediņa Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleIecavas vidusskola
  541.Medniece Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGulbenes 2.vidusskola
  542.Medvecka Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleIstras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
  543.Megne Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeViļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  544.Meiere Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājsKlases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes 2.vidusskola
  545.Meikšāne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleIlūkstes 1.vidusskola
  546.Meinerte Lilija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Krievu vidusskola - licejs
  547.Meirupska Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas 2. vidusskola
  548.Melkurte Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeJaunburtnieku pamatskola
  549.Melkurte Marina
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePII”Auseklītis”
  550.Melnalksne Inese
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmiera PII Kārliena
  551.Melne Ingūna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  552.Meļņika Kaiva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 15. vidusskola
  553.Meškovska Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 12. vidusskola
  554.Mežāre Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Latgale Rēzeknes Katoļu vidusskola
  555.Mežule Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDricānu vidusskola
  556.Mežzīle Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
  557.Micķeviča Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDagdas vidusskola
  558.Mickeviča Silvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleDaugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde
  559.Mihailova Ārija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleŠpoģu vidusskola
  560.Mihailova - Vika Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas 13.vidusskola
  561.Mihailovs Ivans Jānis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaIzglītības kvalitātes valsts dienests / Puškina licejs / Rīgas Stradiņa universitāte
  562.Miķelsone Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Centra humanitārā vidusskola
  563.Miķelsone Laura
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeBrocēnu vidusskola, Brocēnu novada dome
  564.Mileiko Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  565.Mīliga Ramona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
  566.Millere Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Āgenskalna pirmsskola
  567.Miloslavska Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 3.vidusskola
  568.Miņina Janīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes Valsts ģimnāzija
  569.Minka Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeVaiņodes vidusskola
  570.Misiņa Rudīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola, Rīgas 45. vidusskola
  571.Mita Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  572.More Valda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  573.Moroza Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājsPamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Rīga Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola
  574.Muhitdinova Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājsMatemātikas skolotājsFizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeBlīdenes pamatskola
  575.Muižniece Snežana
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas 80. vidusskola
  576.Mukāne Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleKalupes pamatskola
  577.Murahina Žanna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleAizkraukles 1. vidusskola
  578.Mužika Vizma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRopažu novada pašvaldības PII”Annele”
  579.Nābele-Šneidere Rota
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 3.ģimnāzija
  580.Nagla Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Psihologs
 • RīgaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
  581.Nagla Inta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas novada vakara vidusskola
  582.Nagle Mārīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola
  583.Nagle Liāna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas 2. vidusskola
  584.Nazarova Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola
  585.Nececka Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs
  586.Ņefjodočkina Olga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas 7. vidusskola
  587.Ņesterova Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  588.Niedra Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • VidzemeIkšķiles novada pašvaldība
  589.Nikandrova Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeStāmerienas pamatskola
  590.Nikiforova Elvīra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeDALP 5.vsk., Purmsātu speciālā internātpamatsk., Priekules novada pedagoģiskā medicīniskā komisija
  591.Ņikitina Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ekonomikas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas Šampētera vidusskola
  592.Nolberga Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”
  593.Nordena Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeSaldus sākumskola
  594.Norenberga Nora
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  595.Notte Daila
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeKrimuldas vidusskola
  596.Odiņa Indra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaLU, PPMF, Skolotāju izglītības nodaļa
  597.Odziņa Eva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaCarnikavas pamatskola
  598.Okolovska Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Dartija”
  599.Olejarčika Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas Alternetīvā sākumskola
  600.Orlova Svetlana
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleJ.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
  601.Ortlova Rudīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs
  602.Oše Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas 2. vidusskola
  603.Oše Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaPIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”
  604.Oškāja Meldra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas vakara (maiņu) vidusskola
  605.Ostrovska Indra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas J. Poruka vidusskola
  606.Otersone Lienīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija. Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”
  607.Ozola Marita
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • Kurzeme Nīgrandes pamatskola
  608.Ozola Elga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeRucavas novada PII " Zvaniņš"
  609.Ozola Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Klases audzinātājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeCēres pamatskola
  610.Ozola Inita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeOskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola; Krotes Kronvalda Ata pamatskola
  611.Ozola Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  612.Ozola Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeZaķumuižas pamatskola
  613.Ozola Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeZaķumuižas pamatskola
  614.Ozola Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaUlbrokas vidusskola
  615.Ozoliņa Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
  616.Ozoliņa Egita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleRīgas 88.vidusskola, Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
  617.Ozoliņa Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeSākumskola "Taurenītis"
  618.Ozolniece Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleRēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Vinnijs Pūks”
  619.Paegle Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 64. vidusskola
  620.Paeglis Uldis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKocēnu novada Izglītības pārvalde
  621.Palma Dzintra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeBlomes pamatskola
  622.Paškeviča Ingrīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • LatgaleLudzas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis”
  623.Paškeviča Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • LatgaleDagdas pilsētas PII ,,Saulite”
  624.Pastare Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeVentspils 1. ģimnāzija; Latvijas Universitāte
  625.Pastare Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  626.Patmalniece Rolita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleJelgavas 4. pamatskola
  627.Pauliņa Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  628.Pavāre Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
  629.Pavlovska Svetlana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleBalvu pamatskola
  630.Pāvule Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas pilsētas Majoru vidusskola
  631.Peilāne Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeLubānas vidusskola
  632.Pēka Solveiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 76.pirmsskolas izglītības iestāde
  633.Pelle Indra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
  634.Pelnika Ligita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKrāslavas pamatskola
  635.Pērkons Žanis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleRugāju novada vidusskola.
  636.Pestovs Pāvels
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • RīgaRīgas 72. vidusskola, RTU Inženierzinātņu vidusskola, BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola”
  637.Pestune Jelena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Ekonomikas Augstskola
  638.Pētersone Velta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaCarnikavas pamatskola
  639.Petrova Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleŠpoģu Mūzikas un mākslas skola
  640.Petrova Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 3.vidusskola
  641.Petrovica Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • KurzemeDzērves pamatskola
  642.Petrovska Ingrida
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājsKlases audzinātājs
 • VidzemeMārupes vidusskola
  643.Picka Maiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeĒrgļu vidusskola
  644.Pickaine Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • KurzemeSkrundas vidusskola
  645.Pilajeva Natalja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 61.vidusskolā
  646.Pipara Aira
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas pamatskola
  647.Pipare Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Kamenīte”, Jelgavas nov., Elejas pag., Parka iela 11
  648.Pīpe Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Rīga Rīgas ziepniekkalna sākumskola
  649.Piskunovs Vjačeslavs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  650.Pitkeviča Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Kultūru vidusskola
  651.Pjasecka Kristīne
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīgaprivātā vidusskola “Klasika”
  652.Plaude Dina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas 86.vidusskola
  653.Pliene Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  654.Plociņa Lidija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
  655.Plotkāne Sigita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Dabaszinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Teikas vidusskola
  656.Poikāns Dainis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleMalnavas koledža / Kārsavas Mūzikas un mākslas skola
  657.Polianoviča Nadežda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  658.Polmane Ramona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  659.Polmanis Kaspars
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  660.Pope Laura
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeDāvja Ozoliņa Apes vidusskola
  661.Poplavska Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  662.Porubova Rasma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 68. pirmsskolas izglitības iestade
  663.Potaša Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMārupes vidusskola
  664.Pozikova Lolita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas SPII “Vārpņa ”
  665.Prancāne Vanda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeTaurupes vidusskola
  666.Prancāne Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Filozofijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTukuma 2.vidusskola
  667.Prauliņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Sporta skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola
  668.Prīdāne Astra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1.vidusskola
  669.Priede Nellija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  670.Privka Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaMārupes pamatskola
  671.Prūse Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Amatniecības vidusskola
  672.Pūcīte Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePāles pamatskola, Limbažu nov.
  673.Pudule Vanda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • KurzemeTalsu 2.vidusskola
  674.Puķe Agnese
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaZiemeļvalstu ģimnāzija
  675.Puksts Edgars
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • LatgaleKārsavas vidusskola
  676.Pumpure Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeKapsēdes pamatskola
  677.Punkstiņa Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Pārgaujas ģimnāzija
  678.Pupčenoka Irēna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola
  679.Pūpēde Guna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija; Ogres 1.vidusskola
  680.Puriņa Rudīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 19. vidusskola
  681.Puriņa Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sociālais pedagogs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu pamatskola
  682.Pušmucāne Lonija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • VidzemeTaurupes vidusskola
  683.Pušpure Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Tirdzniecības tehnikums
  684.Putniņa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBalvu Mākslas skola
  685.Radionova Larisa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Vācu valodas skolotājs
 • Sociālais pedagogs
 • ZemgaleIlmāra Gaiša Kokneses vidusskola
  686.Radziņa Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Imantas Vidusskola
  687.Radziņa-Sproģe Ieva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeIkšķiles vidusskola
  688.Rāfelds Edvīns
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  689.Rakstiņa Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola
  690.Ramata Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeKocēnu pamatskola
  691.Ramiņa Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas vakara ģimnāzija
  692.Rampāne Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeRaunas vidusskola, Priekuļu vidusskola
  693.Rastaks Rolands
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValkas novada Izglītības pārvalde, Valkas ģimnāzija
  694.Ratniece Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
  695.Ratniece Dina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmala Pumpuru vidusskola; Rīga privātā vidusskola „Klasika”
  696.Razgaite Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeVentspils 1.pamatskola
  697.Regža Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Latgale30. pirmsskolas izglītības iestāde
  698.Reinholde Andra
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  699.Reinika Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sporta skolotājs
 • LatgaleEzersalas speciālā internātpamatskola
  700.Reinkaite Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  701.Rence - Remte Inga
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeJaunmuižas pamatskola
  702.Renge Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Pārdaugavas pamatskola
  703.Rīdere Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSmiltenes Trīs pakalnu sākumskola
  704.Riežniece Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Ezeres vidusskola
  705.Rimaševska Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas pamatskola
  706.Rimicāne Inguna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeOgres 1. vidusskola
  707.Riška Janīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleSalas vidusskola
  708.Rituma Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeLimbažu 3. vidusskola
  709.Rjabova Alīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleOzolnieku vidusskola
  710.Robalde Inta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vācu valodas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeTalsu novada Vakara un neklātienes vidusskola
  711.Robežniece Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKuldīgas n. Vilgāles pamatskola
  712.Roga Māris
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • VidzemeLielvārdes pamatskola
  713.Rogaļeva Nataļja
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • RīgaRīgas 34. vidusskola
  714.Romanova Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgalePildas pamatskola
  715.Romanovs Artūrs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePrivātā pirmsskolas izglītības iestāde „m`Pipariņš”
  716.Romanovska Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAizkraukles novada ģimnāzija
  717.Romanovska Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleSkaistkalnes vidusskola
  718.Romanovska Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleBalvu pamatskola
  719.Romanovska Lilita
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeRūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
  720.Rozamasceva Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Rīga Rīgas 10.vidusskola
  721.Rozenberga Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • RīgaBabītes vidusskola
  722.Rozenberga Maija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  723.Rozentāle Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • KurzemeUpesgrīvas speciālā internātpamatskola
  724.Rozentale Natalia
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeViļa Plūdoņa Kuldīgas gimnāzija
  725.Rozentāle Evija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Franču licejs
  726.Rožkova Ene
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
  727.Rožukaite-Ivanova Aelita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • RīgaRīgas Anniņmuižas vidusskola
  728.Rubene Jeļena
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 40.vidusskola
  729.Rudāne Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeOgres Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  730.Rudzīte Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • ZemgaleSalas vidusskola
  731.Ruhmane Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaZiemeļvalstu ģimnāzija
  732.Ruka Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeTalsu pamatskola
  733.Rulle Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras Bērnu sporta skola
  734.Rulle Inita
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeRemtes pamatskola
  735.Rušmane Andra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  736.Rutka Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • KurzemeRemtes pamatskola
  737.Sajenko Jūlija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • RīgaPuškina licejs, Rīgas 65. vidusskola
  738.Saka Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgalePilsrundāles vidusskola
  739.Šalma Daira
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemePurmsātu speciālā skola
  740.Salmanis Egons
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleBalvu Mūzikas skola
  741.Salna Valija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleJ.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
  742.Salna Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • ZemgaleAnnas Brigaderes pamatskola
  743.Salnāja Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus sākumskola
  744.Sandra Mežore
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleJāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
  745.Sapronova Lilija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 2.vidusskola
  746.Sarguna Inguna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola
  747.Šaronova Diāna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeRīgas 60. vidusskola
  748.Šaškele Jeļena
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePriekuļu novada Liepas PII „Saulīte”
  749.Savele Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeValmieras 5.vidusskola
  750.Savrasa Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaĀgenskalna sākumskola
  751.Savrinoviča Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  752.Sčastnaja Karina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  753.Ščerbinska Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • LatgaleKokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs
  754.Seidare Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleNirzas pamatskola
  755.Seipule Ilze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • ZemgalePļaviņu novada ģimnāzija
  756.Selicka Margarita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSkolotāja, metodiķe
  757.Šelvahs Rūdolfs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  758.Sermule Svetlana
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  759.Sila Solvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  760.Silavs Imants
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • ZemgaleKrustpils pamatskola
  761.Šilde Guna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 6. PII ”Kārliena”
  762.Sīle Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vācu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  763.Silgaile Anda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleSalgales pamatskola
  764.Siliņa Rasa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeCēsu 3.PII, Cēsu sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Cēsu 2. pamatskola
  765.Siliņa Ksenija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas 7.vidusskola
  766.Siliņa Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • VidzemeUlbrokas vidusskola
  767.Silova Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleDobeles novada Izglītības pārvalde
  768.Silova Karīna
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Ilga”
  769.Šimanska Maruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Šampētera vidusskola
  770.Siņakova Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeKrāslavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”
  771.Siņicina Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOlaines 2.vidusskola
  772.Sīpola Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • RīgaBabītes vidusskola
  773.Širaka Zigrida
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Vidzeme Gulbenes novada valsts ģimnāzija
  774.Sirmā Daina
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValmieras Valsts ģimnāzija
  775.Sirmoviča Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  776.Sirotina Elizabete
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • KurzemeLiepājas Valsts 1. ģimnāzija
  777.Sirsniņa Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • VidzemeOgres sākumskola
  778.Skābarde Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  779.Šķestere Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 22. vidusskola
  780.Šķestere - Buka Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  781.Šķilvalte Marina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  782.Škirenkova Gaļina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 89.vidusskola
  783.Skorodihina Rita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas 2. vidusskola
  784.Skrastiņa Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 2. PII „EZĪTIS”
  785.Skrastiņa - Zommere Aiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 16. PII “Laismiņa”
  786.Skribinska Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  787.Skrina Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Kultūru vidusskola
  788.Skujiņa Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 5. pii "Vālodzīte", struktūrvienība "Krācītes"
  789.Skutele Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgaleCiblas vidusskola
  790.Skvorcova Vita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • LatgaleMedumu vidusskola
  791.Slavinska Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeSiguldas 1. pamatskola
  792.Slesarčuka Agnese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • RīgaRīgas 95. vidusskola
  793.Slišāne Inta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola
  794.Slišāne Valentīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleOzolaines pamatskola
  795.Šļubčenko Ilga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLudzas 2.vidusskola
  796.Šļunceva Larisa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • RīgaBalvu Valsts ģimnāzija
  797.Šļuncevs Viktors
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleBalvu Valsts Ģimnāzija
  798.Smildzēja Ieva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeTalsu Valsts ģimnāzija
  799.Smilga Ineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • RīgaRīgas ģimnāzija “Maksima”
  800.Smirnova Marija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleSalienas vidusskola
  801.Šmite Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleBauskas sākumskola
  802.Šmitiņa Ramona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas Jauno tehniķu centrs
  803.Šneidere Anitra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemePurmsātu speciālā internātpamatskola
  804.Šnepe Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  805.Šņukute Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  806.Sokolova Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleDaugavpils krievu vidusskola - licejs
  807.Sokolovska Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeJ. Čakstes Liepājas pils. 10.vidusskola
  808.Sololvjova Regīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes 2.vidusskola
  809.Sondare Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Rīga Rīgas 25. vidusskola; Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
  810.Špehte Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • KurzemeVentspils 6. vidusskola
  811.Spiģere Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  812.Spilberga Vilita
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”
  813.Sprengeļe Irēna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • ZemgaleJaunjelgavas vidusskola, Aizkraukles 1.vidusskola
  814.Sproģe Diana
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
  815.Spuļģe Antra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeKuldīgas Centra vidusskola
  816.Spure Andra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeSkultes sākumskola
  817.Stālberga Helita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  818.Staļģe Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 84.vidusskola, Bērnu attīstības un izglītības centrs
  819.Stalidzāne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleEglaines pamatskola
  820.Stangvila Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Klases audzinātājs
 • Vēstures skolotājs
 • ZemgaleVecsaules pamatskola struktūrvienība ,,Jaunsaules pamatskola”
  821.Staņislavska Valērija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  822.Stapāne Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeLejasciema vidusskola, Gulbenes novads
  823.Staskeviča Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  824.Statkus Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola
  825.Staudža Janīna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 1. vidusskola
  826.Šteimanova Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Istras vidusskola
  827.Šteinberga Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleBauskas novada Brunavas pagasta Mežgaļu pamatskola
  828.Stepāne Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleBērzpils vidusskola
  829.Stepāne Raita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • RīgaRīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem (Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola)
  830.Stepanova Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  831.Stepanova Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • RīgaBērzpils vidusskola
  832.Stepko Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas 15. vidusskola
  833.Šterna Dzidra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  834.Stiebriņa Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • LatgaleKrustpils pamatskola
  835.Stiere Aiga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • VidzemeNaukšēnu novada vidusskola
  836.Stikute Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleKrāslavas Valsts ģimnāzija
  837.Stivriņa Karina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleAglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs, Priežmalas pamatskola
  838.Štoka Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • KurzemeUpesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienība „Valgales skola”
  839.Stola Marita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • ZemgalePII “Minkuparks “
  840.Stola Ina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
  841.Strade Ginta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleJelgavas 1.speciālā internātpamatskola
  842.Stramkale Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleRēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde; Rēzeknes Valsts ģimnāzija (specialitāte - audzināšanas joma / metodika)
  843.Štrausa Aiga
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeDundagas vidusskola
  844.Štrausa Kristīne
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemePirmsskolas izglītības iestāde”Pīlādzītis”
  845.Štrausa Valda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeValdemārpils vsk.
  846.Strazdiņa Astra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālais pedagogs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Mūzikas internāvidusskola
  847.Strode Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeMadonas pilsētas 1. vidusskola
  848.Strode Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • LatgaleMežvidu pamatskola
  849.Strode Nora
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • KurzemeLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Delfīns”
  850.Strode Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeJaunogres vidusskola
  851.Strogonova Jolanta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • LatgaleLudzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
  852.Studente Aija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleTilžas internātpamatskola
  853.Stumpe Evita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts tehnikums
  854.Stūrīte Irita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeGaujienas speciālā internātpamatskola
  855.Šube Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeLiepas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
  856.Sudraba Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeKocēnu pagasta PII “Auseklītis”
  857.Suhane Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 16. vidusskola
  858.Šuideiķe Ina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemePIKC “ Liepājas Valsts tehnikums”
  859.Sujetova Jūlija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaProfesionālā vidusskola RIMAN
  860.Sukāne Aina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleSventes vidusskola
  861.Šuksto Airita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBebrenes vidusskola
  862.Šulce Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • KurzemeVentspils 1. pamatskola
  863.Sumļaņinova Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus 2.vidusskola
  864.Sūnaite Biruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Rīga Mārupes vidusskola
  865.Šuriņa Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaMārupes Mūzikas un mākslas skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola
  866.Šustiņa Andžela
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeJūrmalas Valsts ģimnāzija
  867.Šutine Laila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgaleJelgavas novada pašvaldības Elejas PII ,,Kamenīte”
  868.Suveizda Aloīda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleŠpoģu vidusskola
  869.Švabe Juļjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas 95. vidusskola
  870.Švalbe Uģis
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras Valsts ģimnāzija
  871.Šverna Antra
 • studentu prakse specialitātē
 • Sporta skolotājs
 • RīgaRīgas 41. vidusskola
  872.Švežika Anita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleAizkraukles 1. vidusskola
  873.Sviķe Rudīte
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  874.Švīpiņa Dina
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  875.Taimiņa Māra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola (reorganizētā Siguldas 3. pamatskola)
  876.Tama Sigita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras Izglītības pārvalde
  877.Tamane Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • ZemgaleVecumnieku vidusskola
  878.Tapiņa Zita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeDraudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  879.Taranda Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes valsts poļu ģimnāzija
  880.Tarasova Aina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeCēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde
  881.Tarasova Inessa
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeTalsu novada vakara un neklātienes vidusskola
  882.Tauriņa Agrita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde “ Austriņa”
  883.Teilāne Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBalvu Mākslas skola
  884.Tempelfelde Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaRīgas 141.pirmsskolas izglītībasiestāde “Kastanītis”
  885.Tereško Aija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleEzersalas speciālā internātpamatskola
  886.Teterovska Edīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Lietuviešu vidusskola
  887.Teže Marianna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 92. vidusskola
  888.Tihovska Dace
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleLudzas Mūzikas pamatskola
  889.Tiltiņa Vineta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeAlojas Ausekļa vidusskola
  890.Timofejeva Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils 10.vidusskola
  891.Timša Dzintra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
  892.Tinkusa Valda
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaZvejniekciema vidusskola
  893.Tirzīte Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • VidzemeKatvaru speciālā internātpamatskola
  894.Tisjaka Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLaidu pamatskola
  895.Tolēna Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleKalnciema vidusskola
  896.Tomase Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  897.Tomiņa Līvija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeMadonas Valsts ģimnāzija
  898.Treide Dina
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • VidzemeUlbrokas vidusskola
  899.Trezune Ilona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeLiepupes vidusskola, Saulkrastu vidusskola
  900.Tropa Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeLubānas vidusskola
  901.Tropa Tamāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVentspils 1. ģimnāzija
  902.Troškova Marina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas Pārtikas ražotāju vidusskola
  903.Trumpika Liena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeRucavas pamatskola
  904.Trūpa Liene
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Vakara ģimnāzija
  905.Tuče-Novika Dana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas 41.vidusskola
  906.Tukiša Sandra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeAllažu pamatskola
  907.Tuklere Maira
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
  908.Tumova Ruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 1.ģimnāzija
  909.Tuskena Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKalētu pamatskola
  910.Umbraško Olga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas 10.vidusskola
  911.Untule Ineta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeAta Kronvalda Durbes vidusskola
  912.Upesdegle Gunta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeV. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
  913.Urbāne Laila
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeGrobiņas pamatskola (vidusskola)
  914.Urtāne Benita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleBalvu Amatniecības vidusskola
  915.Ustinova Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgaleJ.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola; Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde.
  916.Uzulēna Ināra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • KurzemeTurlavas pamatskola
  917.Ūzuliņa Skaidrīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRiebiņu navads, Stabulnieku pagasts, Dravnieku pamatskola
  918.Vāciete Solvita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeOjāra Vācieša Gaujienas vidusskola
  919.Vadapale Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeJūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola
  920.Vaite Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemeKatvaru speciālā internātpamatskola
  921.Vaivode Elita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleLīvānu 1. vidusskola
  922.Valaine Iveta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeVPII ”Ābelīte”
  923.Vaļejeva Ilona
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde
  924.Valpētere Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas SPII ”Buratino”
  925.Vanaga Ingrīda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola
  926.Vanaga Ramona
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 275.pirmsskolas izglītības iestāde “Austriņa”
  927.Vanaga Ineta
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pašvaldības pilsētas SPII”Buratino”
  928.Vancāne Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  929.Varakāja Inguna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • RīgaRīgas Klasiskā ģimnāzija
  930.Varekoja Elga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaPrivātā pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”
  931.Vasiļjeva Irina
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeLiepājas 8. vidusskola
  932.Vasmuse Iveta
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemePriekuļu novads, Liepas pag., PII”Saulīte”
  933.Veigule Gunta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeSiguldas pilsētas vidusskola
  934.Veihmanis Uldis
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Latviešu valodas skolotājs mazākumtautību skolā
 • RīgaRīgas speciālā pamatskola - attīstības centrs
  935.Veligurska Jeļena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • LatgaleZilupes vidusskola / Zilupes novada dome
  936.Velpa Līga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeStāmerienas pamatskola
  937.Vērdiņa Staņislava
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • RīgaSējas pamatskola
  938.Verovkina Ilga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeValmieras Viestura vidusskola
  939.Verpakovska Jeļena
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleRēzeknes 4. vidusskola
  940.Verza Anna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • LatgalePreiļu Valsts ģimnāzija
  941.Vežuka Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Klases audzinātājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • ZemgaleAuces vidusskola
  942.Vijupe Vēsma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Bioloģijas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  943.Vilciņa Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeValkas pamatskola
  944.Vilemsone Inguna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Ekonomikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
  945.Vilerte Sintija
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājsVēstures skolotājsKlases audzinātājs
 • ZemgaleJūrmalas Valsts ģimnāzija
  946.Vīlipa Daiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • ZemgaleGriķu pamatskola
  947.Vilka Solveiga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Angļu valodas skolotājs
 • Vēstures skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeLizuma vidusskola
  948.Vilka Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas 49.vidusskola
  949.Vilmane Antra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeUlbrokas vidusskola
  950.Viļuma Viktorija
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Matemātikas skolotājs
 • LatgaleAustrumlatgales Profesionālā vidusskola
  951.Vingre Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Klases audzinātājs
 • Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)
 • KurzemeSkrundas vidusskola
  952.Vinogradova Ludmila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleMaltas 2. vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola un Ozolaines pagasta PII Rēzeknes novads
  953.Vinogradova Ļubova
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Pārtikas ražotāju vidusskola
  954.Vinogradovs Dmitrijs
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • RīgaRīgas Purvciema vidusskola
  955.Vinokurova Tatjana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Privātā vidusskola „Klasika”
  956.Virza Vita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • Rīga Rīgas Doma kora skola
  957.Vitkovska Baiba
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Sākumskolas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola
  958.Vitkovska Iveta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs
 • RīgaRīgas 242. pirmsskolas izglītības iestāde; SIA „Rīgas 1. valodu skola”
  959.Vītola Sanita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola
  960.Vītola Linda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleTilžas vidusskola, Tilžas internātpamatskola, Balvu mūzikas skola
  961.Vītola Indra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • VidzemeVaidavas speciālā internātpamatskola
  962.Vītoliņa Inese
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKrotes Kronvalda Ata pamatskola
  963.Vītoliņa Gita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • VidzemeCēsu 2. pamatskola
  964.Vizule Biruta
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • LatgaleBalvu Valsts ģimnāzija
  965.Vjatere Irēna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde
  966.Voitkāne Ināra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas vakara ģimnāzija (RVĢ)
  967.Volāne Silvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleRēzeknes valsts poļu ģimnāzija
  968.Volberga Inita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Vizuālās mākslas skolotājs
 • Sākumskolas skolotājs
 • KurzemeSaldus novada pašvaldības Rubas pamatskola
  969.Vološčuka Tamāra
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 231.pirmsskolas izglītības iestāde
  970.Vorkale Sandra
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • LatgaleJ.Soikāna Ludzas mākslas skola
  971.Vorobjova Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • KurzemeLutriņu pamatskola
  972.Vorpa Guna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • VidzemeValmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
  973.Vucēna Jeļena
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleDaugavpils Saskaņas pamatskola
  974.Žabre Gunita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Speciālās skolas skolotājs
 • Kristīgās mācības skolotājs
 • KurzemeLiepājas internātpamatskola
  975.Žagare Līvija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemePumpuru vidusskola
  976.Zāģere Ligita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeKandavas K. Mīlenbaha vsk.
  977.Zaiceva Ņila
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • VidzemeValmieras 2. vidusskola
  978.Zaikovska Rasma
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  979.Zaķe Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde
  980.Zaļaiskalne Anita
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Vēstures skolotājs
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”
  981.Zalāne llze
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • RīgaRīgas Valsts vācu ģimnāzija
  982.Zālmane Alda
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Matemātikas skolotājs
 • Fizikas un/vai dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleVecumnieku novada Domes Valles vidusskola
  983.Zaltāne Sņežana
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • RīgaRīgas 234. PII
  984.Zandere Aiva
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeVārmes pamatskola
  985.Zara Sarmīte
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • ZemgalePII “Pasaulīte”
  986.Zariņa Egita
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  987.Zaula Santa
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Mūzikas skolotājs
 • RīgaRīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde
  988.Zavaruhina Natālija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Mūzikas skolotājs
 • Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
 • KurzemeLiepājas A.Puškina 2.vidusskola
  989.Zbitkovska Velta
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • LatgaleLudzas 2.vidusskola
  990.Zeile Inga
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Mūzikas skolotājs
 • LatgaleDaugavpils Mūzikas vidusskola
  991.Zeimanis Jānis
 • studentu prakse specialitātē
 • Angļu valodas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • RīgaRīgas Valsts 1. ģimnāzija
  992.Zelča Vija
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • LatgaleKārsavas vidusskola
  993.Zeļņicka Inese
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • Krievu valodas kā svešvalodas
 • Klases audzinātājs
 • KurzemeSaldus ģimnāzija
  994.Želve Ieva
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeValmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola –attīstības centrs
  995.Zemīte Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Sākumskolas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • KurzemeLaucienes pamatskola
  996.Zemīte Dace
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • studentu prakse specialitātē
 • Vēstures skolotājs
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  997.Zemzariņa Inga
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Cits variants (info profilā)
 • VidzemeRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
  998.Zeņkeviča Inna
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • Angļu valodas skolotājs
 • VidzemeOgres Valsts ģimnāzija
  999.Zepa Sarma
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Matemātikas skolotājs
 • Klases audzinātājs
 • ZemgaleIecavas internātpamatskola
  1000.Zepa Diāna
 • atbalsts jaunajiem skolotājiem skolā
 • atbalsts kolēģiem jaunu prasmju apguvē
 • studentu prakse specialitātē
 • Cits variants (info profilā)
 • RīgaInterešu izglītības iestāde un SIA “Rīgas 1. valodu skola”
  [Sākums] [Mentori] [Darbiniekiem]

  © 2010